Spirala svetla

C

Jezik, vežbe za III razred                                                                         

Sadržaj stranice

         

                  1. Tvorba reči

                  2. Leksikologija 

                  3. Sintaksa:

                          a) nezavsni odnosi među klauzama

                          b) rečenični članovi

                          c) sintagma          

                          d) rečenični modeli

                          e) primeri kontrolnih zadataka

 

                

             1.Tvorba reči         

Primeri zadataka iz tvorbe reči

1.Navedi sve morfeme od kojih su sastavljene sledeće reči (npr.naprstak)

2.Napiši i dokaži vrstu tvorbe kojom su nastale sledeće reči  (npr.školstvo)

3.Podvuci nastavak za građenje  u sledećim rečima i napiši njegovo značenje(npr.ručerda)

4.Odredi tvorbenu osnovu u sledećim rečima (npr.nadbubrezna)

5.Napravi porodicu reči (najmanje 5 reči) od motivne reči (npr.nos)

6.Napiši naziv stanovnika sledećih naselja (npr.Jabuka)

7.*Podvuci reči koje sadrže mocioni sufiks (npr.lavica, lav)

8.*Podvuci sufikse subjektivne ocene u sledećim rečima (npr. listić). Kako se zovu te reči?____

9.Podvuci i odredi značenje sufiksoida/prefiksoida u sledećim rečima(npr.autobus/filmofil)

10.Zaokruzi slovo ispred pravilno napisane polusloženice/skraćenice (npr. moto-trka; i sl. )

11.Napiši motivnu reč za sledeće reči (npr.verenik)

12.Odredi vrste reči od kojih su nastale sledeće reči (npr. pevač)

13.Napravite imenice od sledećih reči ( npr. zevati)

14.Vršite perfektizaciju, odnosno imperfektizaciju sledećih glagola (npr. upisati, pevati)

15.Navedi sve načine tvorbe reči ( teorija)

16.Navedi nazive morfema u reči ( teorija)

_______________

Zadaci sa rešenjem            

 1.    Zadatak

Odredite  vrste morfema sledećih reči, naziv reči ( u odnosu na tvorbu ) i način izvođenja!

jačati     /   vraćati    /  momak    / crnji   /   mekši    /   radim    /    knjižurina  /  Dušan   /  Kovačević   /   strašilo  /   teletina     /   vožnja    /     Mendeljevljev /stričev     /   trešnjev /  čovečiji   /   francuski   / američki   /    plavlji     /    bolešljivo  /  startovati   /  govorkati   /  kucnuti    /    nečovek   /      nosorog  /         svetloplav  /    izdevetati   /    iseliti  / rastaviti     /     smešati     /      sleteti    /     sjuriti    /    napisati   /       spomen-ploča  /  Smail-aga  /   srpsko-hrvatski (savez)  /      crveno-plava  /   NIN-a     /      Nolita  (Nova literatura )   /          Genex  (General export)     /      dovratak     /          zabrđe      /       rukotvorina    /     bezdušnik      /      nadzornik     /        nadvožnjak     /     neprijatelj     /       zaručnik      /        utopljenik  /          oboljenje     /        zlehudan      /        belobrad     /          brzonog       /         plavokrvan   /       doviknuti  /           samoubistvo   /   vlastoljublje   /   poslato    /    rađen   /    svetleći   /      bivši    /     oženjen    /   udata /           amoralan       /     filolog  /    arheolog   /    arhetip               

 

     2. Zadatak

Odredite korenske morfeme i vrstu tvorbe kojom su reči nastale!

izvirati / vreti/ izvor

roditi / rađati

birati/ branje

Ozren/zrikav/ zrak/ ozaren/

 

     3.Zadatak

Napravite imenice od sledećih reči ( poimeničavanje)!

zevati / upisati / kovati / leteći / engleski /oboleli /mlada

 

     4.Zadatak

Vršite perfektizaciju odnosno imperfektizaciju sledećih glagola!

izdevetati / seliti  / rastaviti  / mešati  / sleteti / juriti / napisati         

                   

                        v.  Rešenja 

 

           2.Leksikologija         

 

 Primeri zadataka iz leksikologije...         

1.Napiši sinonime( ili homonime...)  za sledeće reči (npr.voz/ put)

2.Odvajaj sinonime od paronima (npr.prijatan,prijem, prijemčiv, ugodan, )

3.Napiši značenje sledećih metafora/metonimija/sinegdoha (npr.voziti krš; strelovit odgovor)

4.Napiši značenje frazeologizma (npr.govoriti iza leđa).

5.Napiši   pet frazeologizama...

6.Da bi dve ili više reči bile frazeologizam one moraju imati___________

7.Izdvajaj kalkove iz sldećeg niza ( npr.fudbal, sport...)

8Odvajaj arhaizme od istorizama (npr. harač, ljubovnik)

9.Odredi bar tri značenja polisemične reči npr. koren

10.Navedi nazive i autore bar tri rečnika.

11.Grecizmi su reči koje potiču iz .....a galicizmi su reči koje potiču iz .....

12.Napiši pet dijalektalizama

13.Napiši vest/ intervju na temu  (npr.rat/migranti)

14.Napiši tri odlike npr. novinarskog/knjizevnoumetničkog/administrativnog... stila 

15.Napiši kom funkcionalnom stilu pripada (npr.molba________;   memoari________)

16.Prepoznaj funkcionalni stil na osnovu njegovih odlika (npr. jasan, objektivan, istinit, analitički, namenjen širim masama)

 

          3. Sintaksa          

             a)- nezavisni odnosi među klauzama

             b)- rečenični članovi

             c)- sintagma

             d)- rečenični modeli

             e)- primeri kontrolnih zadataka

--------------------------------

 a) Nezavisne klauze u iskazu

   (nezavisni /naporedni/ odnosi među klauzama)

   (* Primeri su uzeti iz Gramatike srpskohr. jez. M. Stevanovića, sem primera za gradacioni odnos koji su preuzeti iz Gramatike Stanojčića i Popovića  za sr.šk.)

 

 Zadatak  Oredi vrstu naporednog odnosa među klauzama  u sledećim iskazima!

1.Ona ili se žali, ili se hvali, ili plače , ili se smeje.

2.Drugovi su odmah zaspali, a ja sam ostao na straži pred kolibom.

3.Dunuo je jak vetar, dakle, ni ovaj put od kiše neće biti ništa.

4.Siman ne misli ništa, samo se smeška.

5.On nam priđe, zastade malo, pa odmah produži dalje.

6.Čitava kafana se ispod brka smejala, jedino se iz ugla bučno cerio studentski stol.

7.Stajao je uz šljivovo stablo i nesvesnim pokretima kidao koru.

8.Volja ti uzmi, volja ti ostavi.

9.Mi smo tu očekivali odlučan otpor neprijatelja, ali je on bez borbe napustio i ovaj položaj.

10.Mi se borimo za pravednu stvar, pobeda će biti na našoj strani.

11.Tanja ne samo da je pametna  nego  je i vredna.

12.Ja jednako dangubim, bilo da idem s tobom, bilo da te čekam ovde.

13.Čovek je , za čudo, uredno izbrijan, ostali su mu samo brčići.

14.On je vrlo nežna zdravlja, pa ipak izdrži i najteže napore.

15.Drama ima preko 30 uloga, pa se stoga moramo ograničiti na najvažnije.

16.Ja ga ne poznajem, niti znam gde stanuje.

17.Jako je zahladnelo, nesumnjivo će pasti sneg.

18.Došli su radnici, samo niko nije doneo sekire.

19.Celo sam društvo zabavljao svvojim pričama, jedino njega ništa od toga nije zanimalo.

20.Volu je sve jednako, a nosio džak na meljavu (mlevenje), a kopao kukuruze.

21.Ja bih pomogao i nepoznatom čoveku, a kamoli neću pomoći najboljem drugu.

22.Trpeo sam svakojake muke, tek što me mlin nije samleo.

23.Zadržali smo se u razgovoru, stoga smo i stigli prekasno.

24.Ni videli ga , ni čuli nismo.

25.Osećaš slani znoj tela te plešeš kao fanatik.

26.Plan ti je dobar samo ga mi sada ne možemo prihvatiti.

27.Mati nije krenula s njima na put, već je ostala kod kuće a decom.

28.Sjahali smo s konja i, bez dogovora, istrčali ispred njih.

29.I oni su se slabo osećali, i vreme je bilo rđavo, i putevi su bili raskaljeni.

30. Neprijatelj je bio opkoljen, i biće uništen.

31.Obećao je da će doći, možemo ga , dakle, očekivati.

32.Hrabro su se borili za slobodu, treba da uživaju njene plodove.

33.To je siromašan kraj, i u njemu nismo očekivali nikakvu pomoć, ti siromašni seljaci su se, međutim, najbolje pokazali.

34.Radnik je uvek krvavo zarađivao svoj hleb, dok se poslodavac bogatio.

35.On ni ne razume nemački, a kamoli da ga govori.

36.Za vreme letnjeg odmora ništa ne čita, već što svaki dan pregleda novine.

37. Zoran te je tražio ne samo u petak nego i u subotu.   

                                             v.  Rešenja         

                                             

---------------------------------

  b) Rečenični članovi

        SUBJEKAT 

( *svi primeri uzeti iz Gramatike M. Stevanovića) 

1.Podvuci gramatički subjekat!

1.Ne čuje se ništa.

2.Svašta se govori.

3.Nešto čudno se dešava!

4.Ko će nam vratiti sne neiskazane?

5.Šta se beli u gori zelenoj?

6.Ja sam nisam želeo.

7.To je onda sjajna stvar!

8.Jesu li moji ovde?

9.To ne može biti!

10. Isti je ponovo uzeo reč.

11.Bog , on je bio tu negde.

12. Dva jezika, to su dva sveta.

13.Otac, braća, sestre, svi su Nemci.

14,Bogat jede kad hoće. a siromah kad može.

15.Dve su došle, a deset će tek sutra stići.

16. Mladić hoće na igranku!

17.I staro i mlado, i veliko i malo sklonilo se iz sela zbog rata.

18.Dođe momče crna oka...

19.Šetnja na čistom vazduhu posle dugog sedenja  je dobra stvar.

20.Čovek u teškom crnom kaputu iziđe van.

21.Ušla je devojka sa velikim crnim mladežom na desnom obrazu.

22.Čuje se zviždanje vetra.

 

2.Podvuci logički subjekat!

1.Bolesniku je opet od juče rđavo.

2.Svim putnicima na brodu je bilo teško.

3.Smučilo mu se.

4.Staroj će biti drago da nas vidi.

5.To mi je vrlo milo.

6.Tanju je strah.

7.Marka svrbi nos.

8.Danas nema nastave.

9.Sutra će biti kiše.

10.Marku je bolje.

 

3.Podvuci subjekat!

1.Dosta se prijavilo na ispit, a malo će biti primljeno.

2.Više je komparativ od mnogo.

3.Od označava odvajanje.

4.Jaoj označava bol.

5.Hej se odjednom gromko razleže.

6.Raditi je teško.

7.Voleti je prijatno.

8.Ići peške nije lako.

9.Dugo čekati nije zgodno.

10.Biti izvrstan u svome poslu, to je cilj.

11.Proširiti što više krug emocija zadatak je svih nas.

12.Ko na brdu ak’ i malo stoji, više vidi no onaj pod brdom.

13.Ko drugome jamu kopa , sam u nju upada.

14.Što se ne htje u lance vezati, razbeža se u ove planine.

                                     v.   Rešenja 

                                                      

        PREDIKAT

1.Podvuci glagolski predikat!

1.Slavuj peva.

2.Oni su se bili okupili.

3.Voda curi po žljebovima.

4. Razbole se Despotov Jovo.

5. Odlučio paša da umiri raju, pa pokupio vojsku i pošao s njom u pobunjeni kraj.

6. On želi slavu.

7.Ja poznajem ove ljude.

8.Po oglasnim  stubovima bili su polepljeni plakati.

9. Svi u tome uzimamo učešće.

10.Došao je do ubeđenja.

11.Stekao sam utisak.

12.Tek onda će se izvesti zaključak.

13. Zaklaće se svinja.

14.Nazvali su ga pogrdnim imenom.

15.Postade seoskim knezom.

16.Proglasiše ga za hajduka.

17.Smatraše ga poznatim piscem.

18.Drže ga za brata.

19.Lenjin je živeo siromašno i skromno.

20.Divno smo se proveli.

21.Postalo je veselo.

22. Uzeo nam je za zlo.

23.Vi nemate pravo.

24. Rođen sam u Pančevu.

25.Nikola se ponaša čudno.

26.Račun iznosi 1000 dinara.

27.Knjiga se nalazi na stolu.

28.Ja stanujem u predgrađu.

29. Ivan je ubacio pismo u sanduče.

30.Marko je položio dokumenta na pisaći sto.

31.Sad je u njemu počelo da kipi.

32. To moram da kažem.

33. Treba da napišem kako je bilo.

34.Ne može nikako da se smesti.

35.Ljudi su stali da trče.

36. Nastavi ti ona da ljušti krompir...

37.Hoće li mi verovati da su moji prsti bili daleko od ove prljavštine.

38.On oseti da se mora nekako uzdići u svojim rođenim očima.

39. Ja jedino kroz tebe mogu postati blažena i zadovoljna.

40. Bojim se da ne bih mogao pucati.

 

2.Podvuci  imenski predikat !

1. Vaši drugovi su studenti.

2.Čovek je čovek.

3.Taj mladić je mudar.

4.Ova planina je Rudnik, a reka je Kolubara.

5.On je niko i ništa.

6.On je takav i zato je jedan.

7. Ti si velika nesreća.

8.Ovaj mladić je produhovljenog lica i pametnih očiju.

9.Ko si ti?

10. Koliki je tvoj brat?

11. Čiji je vinograd?

12. Ništa je ništa, a nešto je nešto.

13.Zubi su joj kao dva niza bisera.

14.Konj mu je bio kao prava lastavica.

15.Devojka je soja gospodskoga.

16.Starac je pitome naravi.

17. Pitanje je od ogromne važnosti.

18.Nebo je bez ijednog oblačka.

19.Njihova je književnost pod stranim uticajem.

20.Sve su kuće u tom selu pod slamom.

 

3. Podvuci priloški predikat!

1.Dobro sam.

2.To je loše, a ovo je strašno.

3.To je ljudski, a i bratski je.

4.Čiča je sa Zmijanja.

5.Štap je za vratima.

6.Drug je iz mog razreda.

7.Kula je od kamena.

8.Ona je na majku.

9. Njegov život je bio bez radoti.

10.Hotel je preskup.

11.Držanje mu je dobro.

 

4.Podvuci predikate! (*Za takmičare!)

1. Uzeti stvari i ići kući.

2.Ne čekati više na kiši!

3.Sjede Marko s majkom večerati.

4. Idem u grad kupiti što za jelo.

5.Ne mislimo ovde duže ostati.

                                        v.  Rešenja 

                                               

          OBJEKAT

    Zadatak.Podvuci objekte i odredi im vrstu i padež!

1. Devojka je svoje oči klela.

2.Ti Kotara ni video nisi.

3.Šime opet zadrža profesora i pogleda susedovu kuću zajedno s njim.

4.Doveo je Isakovića da tu večera.

5. Želio bih da vratim tvoje poverenje.

6.Činilo mu se da svoje kuće ni videti neće.

7.Mališana su svi zavoleli od prvog susreta s njim.

8.Moj drug je rukovodio tim radovima  od samog početka njihova izvođenja.

9. Držao je buntovničke govore po Beogradu.

10.Svako ceni radne i borbene ljude.

11. Za njega ništa ne znači obmanuti najboljeg prijatelja.

12.Pisao je majci pismo.

13.Molio bih te za jednu stvar.

14.Majke nema da joj se požali ni sestrice da joj se potuži.

15.Podigli su spomenik.

16.Učitelj nas je naučio jednoj lepoj pesmici koja njemu mnogo znači.

17.Poslali su pomoć nastradalima od poplave.

*18.Napio se vina, napevao se pesama...

19.On je tom oblašću upravljao punih 30 god.

20.Taj zakon narodu je ograničavao i onako mala prava što ih je dotle imao.

21.Pri polasku svi domaćinu zahvaljuju na gostoprimstvu.

22.Neprijatelj je sve odneo , ni miševa u duvaru ( zidu) nije nam ostavio.

23. Željan sam tvog poverenja i tvoje ljubavi.

24.Novac mu od kuće stiže neredovno, zato o njima retko priča.  

                                      v.  Rešenja                   

 

        PRILOŠKE ODREDBE

    Dodatak!

        U zavisnosti od svog značenja priloške se  odredbe  dele  na: odredbu( u daljem tekstu o. ) za mesto, o. za vreme, o. za način, o. za uzrok, o. za cilj, o. namene, o. sredstva, o. vršioca (agentivna), o društva (socijativna) , o. okolnosti, o. mere, o. dopuštanja (koncesivna), o.poređenja ( po jednakosti), o. izuzimanja ( eksceptivna), o. zamenjivanja ( supstitutivna). (Napomena! Podela je data po  srednjoškolskoj Gramatici srpskoga jezika , Stanojčič, Popović!)

1.Bacite pogled po kršu i polju.

2.A u tople noći otvaralo se i srce male princeze.

3.To napisano na petoj strani knjige.

4.Celu jednu godinu proveo je na studijama.

5.Celoga je veka vredno  radio i skromno živeo.

6.Zatvorivši vrata sede kraj vatre da se ugreje.

7.Radio je do kraja života.

8.Jedva smo dovde stigli.

 9.I nasuprot tome, mi smo uspeli posao da dovršimo.

10.Po lošem vremenu se ne može putovati.

11.Sikće kao guja ljuta.

12.Dane i dane gledao sam ga kako se ujutro diže.

13.On zato nije mogao doći.

14.Dečko se pentra uz drvo.

15.Svratio je kod druga za knjige .

16.Pod zimu dolazi u selo, a na proleće se opet vraća na posao.

17.Samo radeći možemo postići uspeh.

18.Nadnese se nad bunar, nad vodu.

19. Bili  smo na moru  nedelju dana.

20.Pri ovom načinu transporta nema gubitka .

21.Uz vašu pomoć mi ćemo moći da obavimo posao.

22.Do požara je došlo nepažnjom.

23.Narodnim poslom je nekoliko puta išao u Carigrad.

24.Uprkos teškoći on je izašao na pravi put.

25.Učitelj lagano i tečno, prosto i jasno govori.

26.Ode Marko gorom pevajući.

27.Sejaće  dva hektara pšenice.

28.Mene care ne htje oženiti za mladosti i lepote moje.

                                   v.   Rešenja 

                                 

 

        AKTUELNI KVALIFIKATIV

          ZADATAK. Podvuci aktuelni kvalifikativ!

1. Srdit Marko niz Kosovo jezdi.

2.Krivac živ danas treba da bude nabijen na kolac.

3.On se vedar vraća, bez bora na čelu.

4.Mrkan je mlad ostario.

5.A kasnije je i komandant veseo sišao među vojnike.

6.Janko brani Vladislava mrtva.

7.Dete ne izlazi bolesno na hladnoću.

 

          APOZICIJA I APOZITIV

          ZADATAK.Podvucite apoziciju , odnosno apozitiv, navodeći u zagradi da li se radi o apoziciji ili apozitivu!

1.Džemova vojska stigla je do Bruse, drevnog sedišta osmanske vlasti, lepog, zelenog grada na padinama visoke planine.

2.Bolovala je od beznadne ljubavi prema jednom drugu iz detinjstva, čoveku neobično složenom i vrlo hladnom.

3.Sigurni u pobedu, oni su sa pesmom na usnama umirali.

4.Smirna, grad lepih Grkinja, nije videla takav stas.

5.Stric, bled i umoran, sede na određeno mu mesto.

6.Osvežen i čio , čovek požali što će skoro pasti mrak.

7.Njihov otac, sedi  ali  vitki  i rumeni general, bio je iz vojničke bečke porodice.

8.Njegova žena, lepotica, pošla je za njega kada je već bio star.

9.To je bio onaj veliki strah, nevidljiv i nemerljiv, koji s vremena na vreme nailazi na ljudske zajednice.

10.Oba , odlični matematičari, davali su časove, ali po različitoj ceni.

11.Vetrić, pun mirisa svežeg poljskog cveća, leluja zrelo, zlatno klasje.

                                      v.  Rešenja 

                            

-----------------------------------------------

    c) Sintagma (atribut i atributivi)

 

1. Podvuci sintagmu i odredi joj službu u rečenici!

    - Bezbrojni drveni i limeni žljebovi i žljebići slijevali su kišnicu za navodnjavanje.

    - Ona, kći visokog , ali siromašnog činovnika, udala se za oficira.

    - Zamršene kose i uzdrhtalih usana sunu(istrči) u vlažnu ledenu maglu.

    - Vi ste čovek od ukusa i znanja.

    - Moram reći da su stihovi promašeni zbog nedovoljno pronicljivog i uglađenog književnog ukusa Zmajevog.

    -Preko Morave posijeku resavskog kneza Petra.

    - Zahvaljujući poznavanju stvari u državi uspeo je da se nametne kao vladar.

2.Odvajaj sledeće sintagme na partitivne i paukalne i odredi im upravnu reč ( centar) :

         kola sena, litar vina , oba dečaka, tovar grožđa, kilogram hleba , četiri žene,  hektar zemlje, masa sveta,deset prijatelja, dva jagnjeta,  veliki broj potrošača, troje dece, tri žene.

3. Raščlani sledeće sintagme na upravni član i na atribute:

    a) predsednik pevačkog društva u Mostaru

    b) sinovi najbogatijih gazda u celoj Bosni

    c) serum za zmijin ujed

    d) posejani fenjeri duž beogradske obale 

    e) neumorni čitalac naše biblioteke

    f) fotelje sa zagasitocrvenim plišem

4. Odredi vrstu sintagme u odnosu na vrstu reči koja je centar sintagme:

         vrlo pažljivo, uvidevši svoju najgoru grešku u životu, izuzetno talentovan za matematiku, veoma daleko, piti kafu s komšijama, ono nestašno dete, knjiga tvog starijeg brata, bogojavljenjsko kupanje u reci, Jasnin talenat za jezike, savršeno zdrav, prvi tačan odgovor, zahvaljujući svom talentu, previše blag, .

5. Podvuci atribute i odredite im vrstu ( padežni atributi sa pridevskim značenjem, sa rekcijskim značenjem i sa priloškim značenjem):

          naša braća rimskoga zakona, hrast iz dvorišta, kuća od brvana, žudnja za ljubavlju, iskustvo u politici, oni  s brda, mladić tamne puti, dogovor od petka, sećanje na mladost, odanost državi, selo ispod Jastrepca, učenici trećeg rezreda .

6. Iz sledećih primera prepiši posebno atribute i posebno atributive (bez dubljeg raščlanjivanja sintagmi):

            ugled odličnog komandanta, zmija otrovnica, hotel „Moskva“, ljudi iz ravnice, mladić siromašnog seljačkog porekla, drvo bukva,  ljudi s Kosova, opština Palilula,reči bez smisla, ljubav brata, učitelj Žika Nikolić, hajduk Stanko, gospodin profesor, zeleni grad na padinama visoke planine, pesma Sumatra, devojka udavača,  roman godine, ptica lastavica, putovanje  po noći.

                                            v.  Rešenja 

                                        

--------------------------------------------------------------------------            

                    d) Rečenični modeli

          Zadatak. Podvuci predikat i odredi vrstu rečeničnog modela (konstrukcije):

Mi možemo zajedno prebroditi sve krize ovoga sveta. /

Željni ste zabave na svakom času. /

Ti si neumorna pričalica. / Nikola se drži pogrbljeno. /

Do četvrtog razreda teško se stiže./Danas svi pišu dnevnik./

Lektire se ipak čitaju, što milom, što silom. / Upomoć! / Kontrolni! /

Meni je svega dosta./  Pričalo se svašta tog dana./

On sebe smatra za gospodina čoveka./ To ne biva s voljom gospodara. /

Ljubav ne treba da zna za granice./  Utakmica je zakazana za nedelju./

Kontrolni je sutra./ To je bila predstava i po. /  Moj grad se zove Pančevo. /

Rano  se smrklo./ Danas nema nastave usled štrajka. /

Njegov rad je nagrađen sa dve petice. / Hladno je napolju./

Jasna je donela svoj zaključak. / Mi živimo u Srbiji.

                                       v.  Rešenja

                                    

 

Dodatak!

Rečenični modeli (konstrukcije):

1. Subjekatsko-predikatska konstrukcija :

           a) -sa  prostim  glagolskim predikatom

           b) - sa složenim glagolskim predikatom

2. Kopulativna konstrukcija sa imenskim predikativom

3. Kopulativna konstrukcija sa priloškim predikativom

4. Rekcijske konstrukcije (konstrukcije sa objektima)

5. Konstrukcije sa imenskim dopunskim  predikativom

6. Konstrukcije sa priloškim dopunskim predikativom

7. Bezlična rečenica

8. Obezličena rečenica

9. Rečenice sa logičkim subjektom

10. Pasivne rečenice  (sa participskim pasivom / sa refleksivnim pasivom)

11. Specijalne rečenice

 

Teoretska pitanja

1. Kakvi mogu biti nezavisni naporedni odnosi među klauzama u iskazu?

2  Vrste rečenica  po značenju?

3. Vrste sintagmi po vrsti reči koja je centar sintagme?

4.Nabroj članove sintagme!

5. Koja je razlika između partitivne i paukalne sintagme?

6.Nabroj vrste atributa?

7.U čemu se sastoji razlika između atributa i atributiva?

8. U čemu se sastoji razlika između apozicije i apozitiva?

9.  Nabroj rečenične članove!

10 . Koje su glagolske odredbe?

11. Koje su imeničke odredbe? 

12.Koje su glagolske dopune?

13.Vrste predikata i njihov sastav?

14. Vrste subjekata i padeži u kojima mogu biti?

15.Vrste objekata i padeži u kojima mogu biti?

16.Nabroj rečenične modele!

17.Koja je razlika između bezlične i obezličene rečenice?

18.Nabroj dve vrste pasivnih rečenica!

19. Kako se zove rečenica bez predikata ?

20. Koja je razlika između aktuelnog kvalifikativa, atributa i odredbe za način?

                 * Nema objavljenih rešenja (sem već objavljenih dodataka uz zadatke i rešenja) ostalo gradivo je u vašim beleškama, naravno!  

 

Primeri rečenica bez rešenja   

1. U uputstvima koji su na kutiji stoji da bi ove lekove trebalo koristiti ukoliko se sumnja na težu povredu glave ili gornjeg dela tela.

2. Čija je ideja da se zaputimo ka zamku poznatom po sablastima.

 

Primeri kontrolnih zadataka

 Prvi primer

 1. Oredi vrstu naporednog odnosa među klauzama  u sledećim iskazima!

   a) Drugovi su odmah zaspali, a ja sam ostao na straži pred kolibom.

   b) Dunuo je jak vetar, dakle, ni ovaj put od kiše neće biti ništa.

2. Podvuci i odredi rečenične članove:

   a) vrstu subjekta : Jesu li moji ovde?

   b) vrstu predikata: Bojim se da ne bih mogao pucati. / Drug je iz mog razreda.

   c) vrste objekata: Učitelj nas je naučio jednoj lepoj pesmici koja njemu mnogo znači.

   d) apozitiv: Osvežen i čio , čovek požali što će skoro pasti mrak.

3. Iz sledećih primera prepiši posebno atribute i posebno atributive (bez dubljeg raščlanjivanja sintagmi):

ugled odličnog komandanta, zmija otrovnica, hotel „Moskva“, ljudi iz ravnice, mladić siromašnog seljačkog porekla, drvo bukva,  ljudi s Kosova, opština Palilula,reči bez smisla, ljubav brata,

 4. Podvuci predikat i odredi vrstu rečeničnog modela (konstrukcije):

      a) Ti si neumorna pričalica. / b)Nikola se drži pogrbljeno.

Drugi primer

 1. Oredi vrstu naporednog odnosa među klauzama  u sledećim iskazima

   Siman ne misli ništa, samo se smeška.

   On nam priđe, zastade malo, pa odmah produži dalje.

2. Podvuci i odredi rečenične članove:

    a) vrstu subjekta : Svim putnicima na brodu je bilo teško.

    b) vrstu predikata: Sad je u njemu počelo da kipi. / Taj mladić je mudar.

    c) vrste objekata: Poslali su pomoć nastradalima od poplave.

    d) vrstu priloške odredbe: Zatvorivši vrata sede kraj vatre da se ugreje.

3. Odredi vrstu sintagme u odnosu na vrstu reči koja je centar sintagme:

         vrlo pažljivo, uvidevši svoju najgoru grešku u životu, izuzetno talentovan za matematiku, veoma daleko, piti kafu s komšijama, ono nestašno dete, knjiga tvog starijeg brata,

4. Podvuci predikat i odredi vrstu rečeničnog modela (konstrukcije):

     a) Rano  se smrklo. / b) Danas nema nastave usled štrajka.

Treći primer

  1. Oredi vrstu naporednog odnosa među klauzama  u sledećim iskazima

     a) Volu je sve jednako, a nosio džak na meljavu (mlevenje), a kopao kukuruze.

     b) Ja bih pomogao i nepoznatom čoveku, a kamoli neću pomoći najboljem drugu.

2. Podvuci i odredi rečenične članove:

    a) vrstu subjekta : Staroj će biti drago da nas vidi.

    b) vrstu predikata: Ja jedino kroz tebe mogu postati blažena i zadovoljna./ On je niko i ništa.

    c) vrste objekata: Pri polasku svi domaćinu zahvaljuju na gostoprimstvu.

     d) aktuelni kvalifikativ: Mrkan je mlad ostario.

  3.  Raščlani sledeće sintagme na upravni član i na atribute:

       posejani fenjeri duž beogradske obale    /  fotelje sa zagasitocrvenim plišem   

4. Podvuci predikat i odredi vrstu rečeničnog modela (konstrukcije):

      a) Do četvrtog razreda teško se stiže./ b)Danas svi pišu dnevnik.

Četvrti primer

  1. Oredi vrstu naporednog odnosa među klauzama  u sledećim iskazima

      a) Ja ga ne poznajem, niti znam gde stanuje.

      b) Jako je zahladnelo, nesumnjivo će pasti sneg.

2. Podvuci i odredi rečenične članove:

    a) vrstu subjekta : Šetnja na čistom vazduhu posle dugog sedenja  je dobra stvar.

    b) vrstu predikata: Ne može nikako da se smesti. / Čiča je sa Zmijanja.

    c) vrste objekata: Novac mu od kuće stiže neredovno, zato o njima retko priča.  

     d) apoziciju: Smirna, grad lepih Grkinja, nije videla takav stas.

3. Iz sledećih primera prepiši posebno atribute i posebno atributive (bez dubljeg raščlanjivanja sintagmi):

učitelj Žika Nikolić, hajduk Stanko, gospodin profesor, zeleni grad na padinama visoke planine,

 pesma Sumatra, devojka udavača,  roman godine, ptica lastavica, putovanje  po noći.

4. Podvuci predikat i odredi vrstu rečeničnog modela (konstrukcije):

     a)  Ljubav ne treba da zna za granice./ b) Utakmica je zakazana za nedelju.

    

Peti primer

1. Odredi broj komunikativnih (iskaza) kao i broj predikatskih rečenica (klauzi) u sledećem primeru:

    Ulazeći, bacih jedan pogled po gostima i otkrih, ne bez čuđenja, da se te dve godine           mog odsustva nije ništa izmenio.

2.Odredi tipove rečenica (rečenične modele):

   a) Još se sedelo u bašti.

   b) Hleb je isečen na velike kriške.

3.Prepiši subjekte i odredi im vrstu !

   a) Neka samo dobro uči!

   b) Juče nas nije bilo na času.

4.Prepiši predikate i odredi im vrstu!

   a) Daleko nam je voda!

   b) Igrajući se loptom Milan je razbio prozor koji je njegov otac morao platiti.

5. Prepiši podvučene reči (ili sintagme) i odredi im funkciju.

    a) Ostavi me na miru.

    b) Šarov, mator i krmeljiv, izležavao se u lipovom hladu.

6.Prepiši podvučenu sintagmu, zaokruži glavni član sintagme (centar) , odredi vrstu sintagme (s obzirom na vrstu reči koja čini njen centar ).

   Na stolu je ostala ukrivo zasečena polovina hleba načetog o ručku.

Šesti primer

1. Odredi broj komunikativnih (iskaza) kao i broj predikatskih rečenica (klauzi) u sledećem primeru:

  Posle dugog iščekivanja videli su kako upravnik odlazi u nadzornikovu kancelariju iznad kapije i kako Kirkor posrćući i zastajkujući kao u bunilu tetura put sobe.

 

2.Odredi tipove  (modele ) rečenica:

   a) Razdanjuje se.

   b) Tuširao se hladnom vodom.

 

3.Prepiši subjekte i odredi im vrstu.

   a) Od jakog mirisa sve mi se glava zanosi.

   b)Zar ti nije dobro?

 

4.Prepiši predikate i odredi im vrstu.

  a)Marko bejaše omiljen u društvu.

  b) I onda okupljeni stadoše galamiti nasred trga.

 

5.Prepiši podvučene reči (ili sintagme) i odredi im vrstu.

   a) Okrenuo se na jednoj nozi i zagledao u mog dedu.

   b) Sestra Vesna predivno je stvorenje.

 

6. Prepiši podvučenu sintagmu , zaokruži glavni član (centar) sintagme i odredi vrstu sintagme (s obzirom na vrstu reči koja čini njen centar ).

    Čuo se žamor , ciliktanje escajga i kikotanje žena.


Sedmi primer

 

1.Podeli složenu rečenicu na proste i odredi tip naporednog odnosa među njima.

       To niti sam pre video , niti ću ikad više videti.

 

2.Odredi komunikativnu funkciju rečenica.

   a) Živeli mladenci!

   b) Bogu hvala!

 

3.Za svaku rečenicu napiši kom tipu (rečeničnom modelu ) pripada.

  a) Ceo dan grmi i seva.

  b) Gradi s e Skadar na Bojani.

 

4.Prepiši predicate i odredi im vrstu.

   a) Beše siromašan kao crkveni miš.

   b) Nije se usudio doći za raspust.

 

5.Prepiši podvučene reči (ili sintagme) i odredi im službu.

   a) Glas mu je bio prigušen od ljutine.

   b)Njihov dom krasi sto od orahovog drveta.

 

6.Odredi funkciju i vrstu sintagme (s obzirom na vrstu reči koja je u službi centra ).

   Svečano obučen istrčao je na ulicu klepećući đačkom torbom.

Osmi primer

 

1.Podeli složenu rečenicu na proste i odredi tip naporednog odnosa među njima.

   Bio je gluv kao top, ali to nije ni za dlaku izmenilo njegov duh niti njegovu veličinu.

 

2.Odredi komunikativnu funkciju rečenica.

   a)Ala šiklja voda!

   b) Ostavi me na miru!

 

3.Za svaku rečenicu napiši kom tipu (rečeničnom modelu ) pripada.

   a)Pričalo se o njemu da je svemoćan.

   b)Bio je gluv kao top.

 

4.Prepiši predikate i odredi im vrstu.

   a)Gore je neka narandžasta zastava.

   b)Danas je odgovarao za ocenu bez straha.

  

5.Prepiši podvučene reči (ili sintagme) i odredi im službu.

    a) U bezubim desnima držao je komadinu okorelog hleba.

    b) Komšija, matora pijanica , bije ženu svaki dan.

 

6.Odredi funkciju i vrstu sintagme (s obzirom na vrstu reči koja je u službi centra ).

    Ivan je zatekao ukućane okupljene oko trpezarijskog stola.

                                   v.  Rešenja 

 

9.primer 

1.Savremeni naučnici smatraju da je vreme četvrta dimenzija, koja može biti  po mnogo čemu slična sa prve tri prostorne dimenzije.

    a)Odredi broj klauzi u gornjem  iskazu.

    b)Podvuci predikate i odredi im vrstu.

    c)Odredi vrstu podvučene sintagme .

 

2. Odredi vrstu nezavisnog odnosa među klauzama u datom  iskazu.

    Zoran nije uspeo nabaviti karte, nema ništa od utakmice večeras.

 

3.Odredi sve rečenične članove !

    Dragan stanuje na drugom spratu „ Beograđanke“ .

 

4.Tužan zbog rastanka, Dragan je utonuo u neki svoj skriveni svet u koji nisu dopirali zvuci surove stvarnosti.

     a) Prepiši sve stribute u iskazu i odredi sintaksičke  jedinice  kojima su iskazani.

     b)Odredi funkciju podvučenog rečeničnog člana.

 

5. Govori joj naglašavajući svaku reč da  za plač ostaju još mnoge noći i dugi dani ove divlje zemlje, zatim ju  je nežno privukla  sebi, da bi je tako ućutkala do večere.

    a)Podvuci sve objekte u iskazu  i odredi im vrstu.

    b) Podvuci sve priloške odredbe i odredi im vrstu.

 

 10.primer

1. Na tom sastanku jedni su mlatili praznu slamu, drugi presipali iz šupljeg u prazno, a oni, koji su i mogli nešto pametno reći, pravili su se ludi i ćutali su kao zaliveni sledećih nekoliko nedelja.

    a)Odredi broj klauzi u iskazu.

    b)Podvuci predikate i odredi im vrstu.

    c)Odredi vrstu podvučene sintagme

 

2.Odredi vrstu nezavisnog odnosa među klauzama u sledećem iskazu:

    Gde se pije ( limunada J ) , primakni se, a gde se bije, odmakni se.

 

3.Odredi sve rečenične članove u sledećoj rečenici:

     Svaki taj dan i mesec, uzet za sebe,  izgleda nesiguran i privremen.

 

4.Zakloparaju isprekrštani rogovi irvasa i zamiriše vreli dah njihovih injem posutih njuškica što se tiskaju oko zavejanih šatora gospodara.

    a) Prepiši sve atribute u iskazu i odredi sintaksičke  jedinice  kojima su iskazani.

    b)Podvuci subjekte i odredi im vrstu.

 

5.Starija sestra je nemo gledala u  kočijaševa nepomična široka leđa, podsetivši je tako da su pred poslugom, u ovoj zemlji , nedopustiva osećanja.

    a)Podvuci sve objekte u iskazu  i odredi im vrstu.

    b) Podvuci sve priloške odredbe i odredi im vrstu.

 

 


Members Area

Casovi srpskog jezika i knjizevnosti

- za osnovce 

- za srednjoskolce

- za studente Filoloskog fakulteta         

   tel. 061 6378056      

Novo!  Časovi preko skype-a, uplatom na žiro račun

          

Tumacenje snova

         Kontakt

Recent Blog Entries

Recent Photos

Webs Counter

Newest Members