Spirala svetla

C

Jezik ,  vežbe za I razred                                                                  

  Sadržaj stranice:

                1. Fonetika

                2. Glasovne alternacije

                3. Izuzeci od glasovnih alternacija

                4. Prozodijski sistem (akcenti...)   

                5. Istorija srpskog jezika

                6. Dijalektologija  

 

       1. Fonetika         

 

1. Uspravnim crtama podeli sledeće reči na slogove:  avlija / izuzeci / trska / svetlost / lasta / tramvaj / lopta /  potpun /  termin /  bezvučan /  karakterističan /  marljiv /  usahnuti /  razljutiti / prethodno.

2. Podvuci reči u kojima se nalazi slogotvorno  R: igralištu / trčati / čvrsto / kretati / rađati / rvati / ridati / rzati / crkva / marva / dotrčati / drag / prkosan.

3.Podvuci sve reči sa slogotvornim R !

   a) Prohladni pada mrak / vrh hridi crne/ trne / zadnji rumeni zrak.

   b) Zrela, jedra zrnca sa uzdrmanih klasova krune se i prosipaju po obući.

4. Kada se slog završava suglasnikom ,on je____________, a kada se završava samoglasnikom, on je __________.

5.U rečima  Smederevo, Bela Crkva, Kovačica   slogovi su :                                            a) svi otvoreni b) svi zatvoreni   c) ima i otvorenih i zatvorenih

6.Napiši sve samoglasnike zadnjega reda!

7. U reči  sentimentalne   izdvoj samoglasnike prednjeg reda!

8. U reči  Subotica  podvuci visoke samoglasnike!

9. Izdvoj sve zvučne prednjonepčane suglasnike :

  Karađorđevo junaštvo se spominje i danas .

10.U reči plan  bezvučni eksplozivni usneni suglasnik zameni bezvučnim prednjonepčanom afrikatom i napiši dobijenu reč. _________

11.Iz sledećeg niza glasova precrtaj one koji nisu sonanti :

      v , c , ž , h , j , nj , lj , r , š , đ , b , p

12. Dvousneni nosni suglasnik je ______, a nadzubni nosni suglasnik je ______ .

13. Napiši kakvi su po mestu tvorbe suglasnici u reči  Beograđanka !

14.Podvuci sonante : ledeni brbljivi vetar !

15.U sledećem nizu podvuci glasove koji nisu strujni . š , č , ć , c , z .

*16. Napiši glasove koji su i usneni i eksplozivni!

*17. Koje fonološko  obeležje  je  nosilac  razlike u značenju kod parova :  rat / rad    ,  rog / rok ?

*18. U reči kidati  inicijalni konsonant zameni zvučnim dentalnim frikativnim konsonantom i napiši dobijenu reč!

*19. Kako se zove fonološko distinktivno  obeležje na osnovu kojeg se razlikuje par reči  noj / njoj  !

*20.Koji suglasnici po mestu tvorbe dominiraju u rečenici:

            Strina Živka znade  šiti haljinice fine.

*21.Nabroj meke suglasnike u srpskom jeziku!

       ( Napomena! Zadaci obeleženi zvezdicom  namenjeni  su takmičarima! )

 

                             v.  Rešenja 

                                     

             2.Glasovne alternacije          

 

                1. Napišite sve glasovne alternacije ( i postupak! ) koje se pojavljuju u sledećim rečima:

 1.gozba / 2.stvaraoci / 3.milošću / 4.oblačna / 5.mašću /  6.pakosna / 7.gvožđe / 8.slušaoci / 9.raščešljan /  10.zadaci /  11.iščašenje /  12.išarati / 13.bešuman / 14.bolesna / 15.praškovi / 16.brižna / 17.paćenici / 18.ispisati / 19.kašnjenje / 20.čitanje / 21.seoba / 22.starci / 23.napici / 24.beskrajna /  25.rođaci / 26.iščeznuti / 27.rašiti / 28.slatka / 29.bezakonje / 30.kopci  / 31.zamišljen / 32.bolešljiv / 33.smešna / 34.bespuće / 35.odeliti / 36.druškane /  37.združiti /  38.svagda / 39.gošća / 40.spasioci / 41.podaci / 42.časna / 43. lišće / 44.pečenje / 45.izuzeci / 46.ishranjen / 47.obraščić / 48.beživotan /49.posna / 50.taoci / 51.kažnjen / 52.ražestiti (se)/ 53.beležiti / 54.nasleđe / 55.zabrđe / 56.zbogom / 57.predgrađe /58.zamračiti / 59.otkad / 60.odlučan / 61.utešiti / 62.istraga / 63.ispravljen / 64.neodređen / 65.izmišljen / 66.pripoveci /  67.samodršca / 68.besmrtan / 69.anđeo / 70.monasi / 71.odavno / 72.tražiti / 73.unapređen / 74.vlašću / 75.sazvežđe / 76.bliska / 77.nokti / 78.gorčina /  79.iščitati /  80.upropašćen / 81.hrišćanin / 82.francuski / 83.okrilje / 84.ruski /  85.krasna / 86.bespogovorna /  87.momčić /  88.bespovratno /  89.rasturiti / 90.uslužan /  91.oslobađati / 92.beskućnik / 93.grublji / 94.poznavaoci / 95.neizbežna / 96.nedoličan / 97.ličiti /  98.sporedna / 99.otkuda / 100.vedrina / 101.pozlaćen / 102.topao / 103.gušći / 104.istražiti  / 105.zaštitniče / 106.zaštitnici / 107.viši / 108.krajevi / 109.peci / 110.pevao / 111.provučem / 112.isitnjen / 113.raširiti / 114.gubici / 115.svadba / 116.vrapca / 117.teška / 118.mišlju / 119.ščepati / 120.miraždžijka / 121.stamben / 122.bezvučna / 123.pedeset / 124.oca / 125.suca / 126.čitah / 127.pâs / 128.svog / 129.isceđen / 130.hteti / 131.nećeš / 132.proroštvo / 133.kneže / 134.bio / 135.Parižanin / 136.s / 137.kad / 138.mojeg / 139.žutom / 140.sedla / 141.junaštvo / 142.koplja / 143.meseče / 144.Ljubičin / 145.dovezen / 146.donesen

                            

                                        v.  Rešenja 

                                        


  3.Izuzeci od glasovnih alternacija        

 

        1.. Napišite koje su glasovne promene mogle biti izvršene u sledećim rečima :

          1.bolnica / 2.brđanki / 3.azbestni / 4.odštampati / 5.kolegi / 6.jedanput / 7.vanbračni / 8.protestni /  9.ateistkinja / 10.poodavno / 11.ljudski / 12.crnooka / 13.telefonistkinja / 14.sredstvo /  15.razljutiti se / 16.bratstvo / 17.tezgi /  18.predstavlja / 19.motki / 20.beogradski / 21.stranputica /  22.domaćicin / 23.vanpartijski / 24.podtekst / 25.Jovankin / 26.junake /  27.najjači / 28.sljuštiti / 29.bogatstvo / 30.orahe / 31.dovezen / 32.gol /  33.konzul /34.donesen / 35.fudbal / 36.molba / 37.spasen / 38.metal / 39.zaposlen / 40.glagol  

                                    v. Rešenja 

                                 

 

              4. Prozodijski sistem        

 

1.Odvajaj na slogove sledeće reči:

 topla, leptir,  nafta, mačka,  dobra, prebranac , lomljen, pripovetka, veridba, uveren, isterati,  invalid.

 

2.Podvuci akcentovani slog u sledećim rečima:

breme, venčavati, brežuljak, napuštati, izdajstvo, ptica, srce, napregnuti .

 

3.Odredi za svaki niz kvantitet akcenta!

a) pesma, kuća, gledati, ginuti, bratimiti;

 b)sunce,carstvo , praznovati, pravdati;

c)kovati, kupovati, blagosloviti, teskoba;

d)majka, zatvarati, večeravati, pomoćnika.

 

4.Odredi kvantitet akcenta za svaku reč:

piće, piti, tetka, krivac, tresti, pasti, svadba, savez.

 

5.Odredi za svaki niz kvalitet akcenta!

a)konj, zdrav,bistar, knjiga,lopta;

b)blag, broj, pet, divan, pravda;

c)unuk, igla, deca, livada, nositi;

d)reka, zima, ruka, glava, proroštvo.

 

6.Odredi kvalitet akcenta za svaku reč:

lonče, seno, duvati, jezgro, vukovac, slamka, Cveta, vrisak.

 

7.Odredi koja  karakterisika akcenta čini razliku među rečima u sledećim nizovima:

a)top, krst / džak, čađ

b)čudo, čep / snaha , sirće

c) podivljala, neobičan / stajati, sanjiv

 

8.Odredi akcenat za svaku reč:

vetrić, vreme, trezniti, hteti, zidić, videti, pričalica, primeran, Danica, daska, palac, mračna, pamtiti, ploča, sužen, Pavle.

 

9.Odredi akcenat svake reči:

mlad Dalmatinac, kapetanov štap, pričati priču, svoga jedinca, oblepiti zid, trpeti bol, svome gospodaru, glup mačak.

 

10.Odredi akcenat svake reči:

podivljala stoka, neobičan čovek, donesi vina, prazan život, dve godine, vešt knez, pevušiti pesmu, našeg kapetana.

 

 11.a)Odredi akcenatske celine u sledećem tekstu!

      b) Izdvoj proklitike i enklitike !

       Posle dva-tri dana bilo je jasno da ga neće ispitivati zbog dugih razgovora sa Ćamilom. Znači da je sve svršeno i pokopano. Počelo je vreme bez Ćamila. Ne zaboravlja ga, ali oseća u sebi da mu se više ne nada. A pogled mu, bez veze sa onim što govori, luta, jadan i lud od straha i skrivene pomisli na kaznu koja ga čeka, ako mu se dokaže ono za šta ga optužuju.

           (*Napomena : zadaci obeleženi zvezdicom jesu za takmičare!)

*12.Obeleži akcenat i dužinu:

jabuka, devojaka, poginem, obuku, prodala, proklet, pišući, ukravši.

 

*13.Prebaci akcenat na proklitiku:

u vëtar / ne ïsplete / pod lêd / u grâd / od küće / ne dâm.

*14.Napiši značenje sledećih homonima vodeći računa o akcentu:

mlâdica /mlàdica

kúpiti /küpiti

láne / làne

sédeti / sèdeti

 

*15. Akcentuj reči u tekstu!  

 

            Otpoče rad. Svet nije mogao da se načudi neobičnom poslu. Nije ni naličilo na most ono što se radilo. Najpre pobiše ukoso preko Žepe teške borove grede, pa između njih dva reda kolja, prepletoše prućem i nabiše ilovačom, kao šanac. Tako svratiše reku  i jedna polovina korita ostade suva. Upravo kad su dovršili taj rad, prolomi se jednog dana, negde u planini, oblak i začas se zamuti i nabuja Žepa. Tu istu noć provali se već gotov nasip po sredini. I kad sutra osvanu dan, voda je bila već splasla, ali je pleter bio isprovaljivan, kolje počupano, grede iskrivljene.Među radnicima i u narodu pođe šapat da Žepa ne da mosta na se. Ali već treći dan naredi neimar da se pobija novo kolje, još dublje i da se isprave i poravnaju preostale grede. I opet je iz dubine odjekivalo kamenito korito rečno od maljeva i radničke vike i udaraca u ritmu.

            Tek kad bi sve spremljeno i gotovo, i dovučen kamen iz Banje, stigoše klesari i zidari, Hercegovci i Dalmatinci. Podigoše im drvenjare pred kojima su klesali kamen. A neimar je obilazio oko njih, saginjao se nad njima i merio im svaki čas rad, žutim limenim trougaonikom i olovnim viskom na zelenom koncu. Već su bili s jedne i druge strane prosekli kamenitu i strmu obalu, kad ponestade novca. Nasta zlovolja među radnicima i u narodu mrmljanje da od mosta neće biti ništa.Neki koji su dolazili iz Carigrada pričali su kako se govori da se vezir promenio. Niko ne zna šta mu je, da li je bolest ili neke brige, tek on biva sve nepristupačniji i zaboravlja i napušta već otpočete radove i u samom Carigradu.Ali posle nekoliko dana stiže vezirov čovek sa zaostalim delom novca, i gradnja se nastavi.    (Ivo Andrić)

                                         v.  Rešenja 

                                        

 

             5. Istorija srpskog jezika        

 

1.Koja su dva pisma kojima se pisao staroslovenski, prvi knjiž. jezik Slovena?

2.Srpska redakcija staroslovenskog jezika zove se___________________, a tim jezikom piše se od __veka  do ___veka.

3.Prvo crkveno delo napisano srpskoslovenskim jezikom je ____________________. Kojim pismom i u kom veku  je napisano?

4. Kojim jezikom i kojim pismom je napisano svetovno delo Dušanov zakonik?

5. 1960.god.  su  seobe pod Arsenijem Čarnojevićem. U to doba narodni jezik koriste u svojim besedama i za pisanje svojih dela sledeći ljudi:

 a)___________________ b)______________________ c)__________________.

6.  1726.god. srpski mitrpolit u Sremskim Karlovcima traži pomoć od Rusa.Dolazi ruski učitelj  __________________.On otvara  „____________ školu“, koja traje _____ god., a u njoj se koristi __________ ____ jezik.

7. 1733. god. „Latinsku školu“ otvara _____________________, na  __________________ jeziku.

8. Narodnim jezikom piše i autor dela „Boj zmaja s orlovi“  ______________________.

9.  Slavenoserbski jezik mešavina je _____________ i __________jezika  i nastaje oko _______ veka.

10. Prvi književnik koji je pisao ovim jezikom  je ________________ . 1768. on objavljuje „_____________ magazin“ sa tekstovima i na  _______________ jeziku.

11. Zaharije Orfelin piše pesmu „Plač Serbiji“ _________________ jezikom.

12. Prvi srpski ministar prosvete ______________________ zalaže se za upotrebu narodnog jezika, a ni sam se nije mogao osloboditi ruskoslovenizama.

13. Godine 1804. Vuk St. K. učestvuje u ________________________________.

14. 1813. god.  Vuk  ____________ i  upoznaje se  sa______________________________, uglednim slavistom, cenzorom i kustosom bečke dvorske biblioteke.

15. Na čiji nagovor Vuk skuplja narodne umotvorine i počinje da piše gramatiku srpskog jezika?

16.1814.god. Vuk izdaje ___________________________ (tačan naziv!)

17 Čijom  reformisanom ćirilicom je napisana Vukova Pismenica? Čija gramatika mu je bila uzor?

18.Čije je pravilo „ Piši kao što govoriš“?

19. 1818. god. Vuk  izdaje _______________________.

20.Pri reformi ćirilice Vuk  umesto Mrkaljevih _ , _ , _ , _ , _ uvodi _ , _ , _ , _ , _, a     slovo  _  iz starih ćirilskih rukopisa.

21.U kom delu, koje godine,  Vuk upotrebljava po prvi put  svoju novu azbuku ?

22.Kojim dijalektom, kojim govorom i kojim refleksom jata je napisan Vukov Rječnik i Vukova Pismenica?

23.Vuk objavljuje Rječnik upravo dijalektom teritorije sa koje potiče iz tri razloga. Koji su to razlozi?

24. 1836. god. Vuk uvodi slovo  _   posle putovanja po ____________ i  ________________ .

25. Koje godine Vuk odustaje od ijekavskog jotovanja D i T ?

26.U Hrvatskoj predvođeni ______________________ u 19.v. napušta se  _______________ narečje i uzima se _________________narečje ijekavskog govora kao osnovica za književni jezik.

27. Po čemu je bitna 1850. god.?

28. Raspravu „____________________“ objavljenu 1847. napisao je ________________. Koji je jezik upotrebljen u raspravi?

29. Đuro Danićić piše:

    1850. ________________   , 1863-1864 ________________,  1874. ____________________.

30. Koautor prvog izdanja Rječnika je_________________, a koautor drugog izdanja je ____________.

31.1847. je godina Vukove pobede.Te godine su objavljena narodnim (Vukovim ) jezikom sledeća dela :

                          delo                                                autor

__________________________     _________________________

__________________________     _________________________

__________________________     _________________________

__________________________     _________________________

32.Osnovna razlika između iliraca i Vuka u shvatanju  osnovice književnog jezika je ______________________________________________________________________________.

33.Bohemizmi su ______________________________.

34. U kom delu se propisuje ravnopravna upotreba ćirilice i latinice sa ekavskim, odnosno ijekavskim izgovorom? Koje godine je delo objavljeno?

35.Normu književnog jezika čine, zapravo, tri norme:

a)___________________ b)_____________________ c)___________________.

36. Standardizacija je________________________________________________________.

37. Raslojavanje jezika:

      a)____________________ :   - ____________

                                                      - ____________  :    -  _______________

                                                                                        -  _______________

     b) ___________________ ( daje ________________)

     c) ___________________ (daje ________________)

38. Ruralno znači __________________________,

      urbano znači   __________________________.

39. Dublet  ( tipa muva/muha , sto/ stol ) je ___________________________________________.

40. Slojevi jezika koji se formiraju prema obrazovanju, profesiji, prema polu , prema načinu života pripadnika užih zajednica ljudi zove se ________________ ili _____________________.

41. Sociolekt  je ____________________________________________________________.

42. Jezička ostvarenja sociolekta zovu se _________________.

43. Uvođenje stranih reči u iskaz (rečenicu) u obliku koji nije svojstven našem jeziku zove se________.

44. Funkcionalni stilovi su :

  1.___________2.__________3. ___________ 4.____________ 5._____________( ______,_______ ).

45. Jezici nacionalnih manjina (narodnosti ) su: ____________,___________,_________________,_____________,________________, ______________, _________________, ___________________.

46. U Srbiji službeni jezik je _____________   i to  ____________ i ___________ izgovora, a službeno pismo je ćirilica.

47.Gramatike  :

     a) _______________________, Tone Maretić, 1899. Zagreb,

    b) _______________________, Mihajlo Stevanović, 1964-1969.

48. Rečnici?

49. Rečnici stranih reči?

50. Ortografija je _______________________________________________________________.

51. Ortoepija je ________________________________________________________________.

52. Pravopis može biti : a) _____________________, b) ___________________________.

53. Etimološki pravopis je  __________________________,  primenjuje se do 19.v.

54. Ako svakom glasu u govoru odgovara poseban znak u pismu tj. beleži se ono što se čuje, takav pravopis se zove ____________________________________.

55. Koji je pravopis upotrebljen u sledećim rečima predturski, podtekst,  jurisdikcija,  Rentgen, Vašington primenjen je

                a) etimološki pravopis    b) fonetski pravopis

56.Osnova današnjeg pravopisa data je u ______________________, 1960, Novi Sad.

57.Ako se strana imena pišu  u latiničnom tekstu , ona se pišu u _____________________.

      Ako se strana imena pišu u ćiriličnom tekstu, ona se pišu __________________________.

58. Pravopis se sastoji od: a) pravopisnih______________

                                            b) pravopisnih _____________

                                            c) pravopisnog _____________.

59.Jezici sveta? ( * samo Evropa za takmičare)

                                       v.  Rešenja 

                                      

 

                6. Dijalektologija              


          

1. Gramatika je ___________________________________________________________________.

2. Jezik je ________________________________________________________________________.

3. Jezik vrši tri funkcije:__________________________,

                                  __________________________,

                                  __________________________.

4. Slovenska grupa jezika pripada __________________ grupi jezika.

5. Slovenska su plemena  živela između reka ___________ i _________ na zapadu i reke __________ na istoku.

6. Tri slovenske jezičke grupe  i njihove podgrupe su:

   a)___________________:           b) ____________________:     c) ______________________:


           - _______________               - ________________             - _________________

           - _______________               - ________________             - _________________

           - _______________               - ________________             - _________________

                                                   - ________________             - _________________

                                                                                           - _________________                            

7. Južnoslovenska zajednica deli se na (grupe i podgrupe):

      a) __________________   :                          b) ____________________:

          - _____________                                          - ________________

          - _____________                                          - ________________

                                                                          - ________________

8. Prvi književni jezik svih Slovena na Balkanu je __________________________________.

9. Narodni  srpskohrvatski jezik čine tri narečja:

    a) _____________     b) ________________  c)_________________.

10. Razlike između ta tri narečja ogledaju se u :

a) _______________   b) __________________   c) ____________________

11.Izgovor  JATA je nasleđen iz ________________ jezika, a danas imamo tri njegova refleksa :

          a)___________    b)____________ c) ____________.

*12. Čakavski se govori u sledećim       oblastima:___________________________________________,

a njegove osobine su:_______________________________________________________________.

*13. Prvi pisani spomenici na čakavskom potiču iz ______ veka.

*14. Po refleksu  JATA čakavski je : a) ________ b) _________ c)___________.

*15. Kajkavski se govori u sledećim

oblastima: ___________________________________________ ,

a njegove osobine su:___________________________________________________________.

*16. Prva književna dela pišu se na kajkavskom u ____ veku. Koja dva pisca pišu na kajkavskom u 20. veku?

                a)_____________    b)___________

(Pitanja označena zvezdicama  ranga su republičkog takmičenja!)

17. Granice štokavskog narečja su ____________________________________________________.

18. U odnosu na zamenu JATA štokavski se deli na :

a) ________________ b)__________________ c)_____________________.

19.Stariji štokavski dijalekti ekavskog izgovora su :

a) _____________ b) ________________ c)____________.

20. Prizrensko-timočki :

       a) granice:__________________ __________ b)osobine :_________________________.

21. Kosovsko-resavski :

      a) granice:____________________________  b) osobine: _________________________.

22.Slavonski štokavski ekavskog izgovora:

       a)granice: ____________________________ b) osobine: __________________________.

23. Mlađi štokavski dijalekat ekavskog izgovora je____________________________

24.Šumadijsko-vojvođanski :

       a)granice:____________________________ b)osobine: ___________________________.

       c) Poddijalekti šum.-vojv. dijal. su : 1. ________________  2.______________________:

                                                                                             - ___________________

                                                                                             - ___________________

                                                                                             - ___________________.

25. Izuzeci refleksa JATA u šum.-vojv. dijalektu su:

       a) __________________  b)___________________ c)_____________________.

26. Stari štokavski dijalekat ijekavskog izgovora je _____________________________________.

27.Zetsko-južnosandžački :

         a) granice :_____________________ _______b)osobine: ___________________________.

28. Mlađi štokavski dijalekat ijekavskog izgovora je ____________________________________.

29. Istočnohercegovački dijalekat:

      a) granice:_________________________ b) osobine: ______________________________.

30. Štokavsko narečje ikavskog govora ima sledeće dijalekte:

      a) ____________________  b) __________________  c) ____________________.

31. Granice i odlike ikavskih dijalekata su  su : ________________________________________.

32.Osnovu književnog jezika čini  jedno narečje ____________________________________ 

                                                  dva dijalekta  ________________   , _______________

                                                  i  dva refleksa  JATA  __________ , ________________.

33. Do kog veka se književnost pisala na sva tri narečja srpskohrvatskog jezika?  _________________.

34. Jezička norma je _______________________________________________________________.

35. Reformu jezika u Srbiji je uradio ___________________, a u Hrvatskoj ______________.

                                   v.   Rešenja                                      

Members Area

Casovi srpskog jezika i knjizevnosti

- za osnovce 

- za srednjoskolce

- za studente Filoloskog fakulteta         

   tel. 061 6378056      

Novo!  Časovi preko skype-a, uplatom na žiro račun

          

Tumacenje snova

         Kontakt

Recent Blog Entries

Recent Photos

Webs Counter

Newest Members