Spirala svetla

C

Orijentaciona pitanja iz književnosti  II razreda

 

Sadržaj stranice

 

        - orijentaciona pitanja (prosvetiteljstvo i srpski klasicizam)

        - orijentaciona pitanja (romantizam )

        - orijentaciona pitanja (realizam) 

        - godišnji test -orijentaciona pitanja (prosvetiteljstvo, srp. klasicizam, romantizam, realizam)

 

 

Orijentaciona pitanja za testove

 

1.Test      

    (Orientaciona pitanja iz knjiž. srpskog baroka, prosvetiteljstva i srpskog  klasicizma )

 

PROSVETITELJSTVO U EVROPI

*Korišćenje zdravog razuma za sticanje novih saznanja osnovna je odlika doba_______________, koje se javlja u prvoj polovini ___ veka. To doba se zove još i ______________, ____________.

*Filozofsko utemeljenje prosvetiteljstva ostvarili su Rene___________(u Francuskoj), Džon _______, ( u Engleskoj), Gotfrid Vilhelm _________ ( u Nemačkoj).

*Objasni pojam tabula rasa Džona Loka u skladu sa idejama prosvetitelja!

*Objasni  rečenicu  Sapere aude! ( Imaj smelosti da čuješ! ) Emanuela Kanta u skladu sa idejama prosvetitelja!

*Simbol epohe prosvetiteljstva francusku Enciklopediju 1751. pokrenuli su ____________, ___________ 

*Deklaracija o ljudskim pravima, glavna tekovina Francuske buržoaske revolucije  (1789), proklamuje osnovne slobode čoveka: __________,_________,__________ 

*Šta podrazumeva ideja prosvetitelja o verskoj toleranciji

*Davanje slobode pojedincu da razmatra i tumači pojave u filozofiji, politici i ekonomiji zove se ________________ 

*Značajnu ulogu za razvoj srpske kulture odigrao je istorijski događaj iz 1690. O kom  događaju se radi ? ___________

*U prvoj polovini 18.veka otvaraju se škole u ______________, a prvi učitelji su Rusi__________, _________ 

*Jezik kojim ruski učitelji drže svoja predavanja zove se ___________________

*Doba u kojem Marija Terzija uvodi reformu školstva ( 1774), u kojem je odobrena srpska štamparija ( 1771) odnosno  doba u kojem Josif II donosi Patent o verskoj toleranciji zove se_________ 

 

SRPSKI BAROK

*Autor pesme Bivo u srcu, Besede šajkašima i Pohvale knjizi zove se___________________

*Gavril Stfanović Venclović je pisao svoja dela na _____________ i _______________ jezikom 

*Protumači citat iz Venclovićevog dela Pohvala knjizi: „Ne zlato ni srebro da kod sebe tutoljimo i krijemo, biser i kamenje, nego mnoge knjige da skupljamo! Blago što se više množi to više pakosti skonatoriocu, a knjige duhovne, stičući ih, golemu hvajdu donose u njih privirdžiji.“  

_______________________________________________________________

*Osnovna ideja u pesmi G.S.Venclovića Crni bivo u srcu je____________

*Tema Venclovićeve Besede šajkašima je________________

*Naš prvi časopis je „ ________________“,  koji je izdao _____________________ u Veneciji 1768.godine.

*U predgovoru Slavenoserbskog magazina priča se o potrebi učenja i pisanja na ___________ jeziku.

 *Slavenoserbski jezik je mešavina ___________ i _____________

*Pesmu Plač Serbiji napisao je _________________.

*Ko je lirski subjekat u pesmi Plač Serbiji?____________Kojim se stilskim sredstvom oglašava u pesmi ? __________ 

*Koje druge stilske figure uočavaš u pesmi Plač Serbiji? __________, ___________ . Dokaži kratko pesničkom slikom iz pesme.

*Koja je vrsta pesme Plač Serbiji? _________ Zašto?

*Navedi bar tri razloga zbog čega Srbija plače.  __________, ___________, _____________

*Navedi dva srpska pisca koji u svojim delima proklamuju prosvetiteljske ideje, ali pišu   baroknim stilom ____________, _________

 

PROSVETITELJSTVO U SRBIJI

*Prvi ministar kulture u Srbiji i pravi prosvetitelj  je ______________________

*Dositejevo delo u obliku epistole zove se __________________

*Koje Dositejevo delo predstavlja manifest srpskog prosvetiteljstva? ____________________

*Protumači Dositejeve citate iz Pisma Haralampiju i uoči  koje  ideje prosvetiteljstva u njima nalaziš:

„Samo prostota i glupost zadovoljava se vsegda pri starinskom ostati“___________________

“Zakon i vera može se promeniti, a rod i jezik nikada“______________________________

„Po zakonu i po veri svi bi ljudi mogli dobri biti“__________________________________

„Što god hoćete da vam čine drugi ljudi, činite i vi to  njima“______________________

*Dositejevo autobiografsko delo se zove _____________________

*Zašto se Dositej poredi sa Don Kihotom? Čime se zanosio Dositej, a čime Don Kihot? __________________

*U odlomku iz Života i priključenija spominje se iguman Teodor  Milutinović i Jovan Rajić. Po čemu su oni bitni u delu? ____________________

*Koju ideju prosvetiteljstva iskazuju sledeći citati iz Života i priključenija Dositeja Obradovića ?

a)„Učen čovek, ako će i pešice ići, svaki ga poštuje“

b)„Bogat čovek bez nauke podoban je volu s pozlaćeni rogovi“

____________________________________________

*Ko govori sledeću misao u delu Život i priključenija?

„(...) da imam kakvu vlast, sve bih ove naše manastire u škole i učilišta  preobratio“________________

*Preteča Univerziteta u Beogradu bila je ____________________ , osnovana 1808. od strane __________________. Tu školu je pohađao i naš reformator jezika _______________.

 

SRPSKI KLASICIZAM

*Svojim delima on pripada klasicizmu u srpskoj književnosti, a njegova dela imaju i moralnu pouku što je i karakteristika epohe prosvećenosti. O kom piscu je reč?________________

*Navedi par dela J.S.Popovića______________, ________________

*Navedi par dela sa motivom škrtice iz strane i naše  književnosti. _____________, _______________, _____________.

*Drama Kir Janja jeste komedija___________ ( navedi vrstu komedije). Dokaži!

*Kir Janja je glavna ličnost komedije, navedi nekoliko sporednih likova. ___________________ Koja je uloga sporednih likova u drami Kir Janja? ________________

*Navedi par scena iz Kir Janje koje dokazuju Janjin tvrdičluk! __________________ Navedi scene iz kojih vidimo da je Janjin tvrdičluk bolest. ___________________

*Danas imamo smotru najboljih pozorišnih ostvarenja u Novom sadu na kojoj se dodeljuje Sterijina nagrada.  Kako se ta smotra  zove?  

*Prepoznaj delo i pisca:

          1. -Drž’te lopova! Drž’te lopova! Razbojnika! Ubicu! Pravdo, pravedni Bože! Propao sam , ubili su me, zaklali me, pokrali mi novac!

         2. Tako da umrim, da propadnim, kad nemam život!...Zbogom , zeleno svet, sad si mi gorko!Zbogom moja špekulacija!Oh, tamo da umrim ! ( Pokazuje sanduk ) Da jošte vidim moji srci! (Otvori sanduk)Moje lepe žute dukate, moje bele talire, zbogom!Ama oći da umrim  sos vas, sos moju srcu!(Zatvori sanduk)

          3. I koji je taj drugi / posnažniji zakon/ od božija zakona? / Jest i vrlo posnažnija/ čovečija želja i zla ćud/ kojano nit se koga boga boji/ ni mora , ni duge bolesti/ i zle nesreće/ ni same večne muke.

          4. Plačući, ah , pregorko , plačem se dan i noć,/ moju terzam utrobu, jer ja nejmam pomoć.

          5. Po zakonu i po veri svi bi ljudi dobri mogli biti.

         6. Nesporazum i mržnja među ljudima dolaze iz prostote i neprosvećenosti ljudske.

 

____________________________________

 

2. Test

  (Orijentaciona pitanja iz književnosti romantizma)

 

 

Romantizam se kao književni pravac pojavljuje ________( vek?)  i traje do __________.

Definiši romantizam kao književni pravac!

Odlike romantizma?

Koje vrste knjiž.dela jesu karakteristične za romantizam?

Francuski pisac romantizma izložio je svoju pozorišnu estetiku u Predgovoru drame __________, a sam taj predgovor je prihvaćen kao manifest romantizma. O kojem je piscu reč? ____________

Nabroj obrađene pisce evropskog romantizma i zemlje u kojima su rođeni.

Koji je engleski pesnik romantizma stvara neobuzdani stih, donosi snažne emocije i novu pesničku lirsko-epsku vrstu – poemu?

Zaokruži one osobenosti pesničkog usmerenja koje ne pripadaju romantičarskom junaku.

a)      naglašena individualnost lirskog junaka u delu

b)      objektivno slikanje junaka u delu

c)      prevelika osećajnost lirskog junaka

d)      pobuna protiv postojećeg sistema organizovanosti sveta

e)      svetski bol

f)        neobuzdanost u izrazu

g)      patetičan stil

h)      objektivan i narativan stil

Vrsta dela „Cigani“ ? Dokaži !

Definiši odnos Aleka i Zemfire ?

Kakav je odnos starog Ciganina prema Aleku?

Tvoje mišljenje o postupku Aleka odnosno Zemfire? Dokaži scenama iz dela.

Šta je Aleko poneo u sebi bežeći iz sveta civilizacije u svet slobode i prirode? Podvuci tačne odgovore!

- egoizam / -sreću/ -sujetu/ -svoju kob/ -ličnu nesreću/ -težnju za lepšim životom

Zašto ljudi prirode / Cigani / izbacuju Aleka iz svoje sredine?

- zato što je ubio Zemfiru i ljubavnika

-zato što hoće slobodu samo za sebe

-zato što hoće slobodu za sebe i druge

Objasni pojam slobode iz ugla raznih likova u „Ciganima“.

Šta znači reč spleen? Opiši Onjeginov spleen.

Evgenije Onjegin“ – vrsta dela?

Puškin je opevao roman „Evgenije Onjegin“ u onjeginskoj strofi. Ta strofa se sastoji od ____stihova. Navedi rimu te strofe_____________________ .

Napravi paralele po kontrastu : Tatjana – Olga

                                                  Onjegin – Lenski

                                                  Tatjana – Onjegin

Koji se deo romana preslikao  i u piščev život?

Opiši situacije iz  dela koje čine uvod, zaplet, vrhunac, obrt, rasplet i epilog.

Dokaži da je Evgenije Onjegin romantičarsko delo.

Koje se forme pripovedanja koriste u romanu „Evgenije Onjegin“? Dokaži situacijama iz dela.

Tema i ideja pesme „Lorelaj“  H.Hajnea?

Šta predstavlja Lorelaj u pesmi?

Objasni značenje lepote za čoveka / za tebe.

Sloboda sveta“ Šandora Petefija – vrsta pesme?

Objasni razliku u značenju pojma slobode u delu“ Cigani“ i u pesmi „Sloboda sveta“.

Vuk St. Karadžić kao biograf  napisao je ____________, ____________

Vuk St. Karadžić kao kritičar napisao je _______________

Vuk.St Karadžić je i  sakupljač narodnih umotvorina. Dokaži! J

Vuk St. Karadžić kao prevodilac i naučni radnik ( rad oko jezika). Šta je objavio iz te oblasti?

Život i dela P.P. Njegoša ( osnovni podaci!)

Kako se zove Njegoševo delo u kojem je dao borbu između Boga i Satane, dobra i zla, svetlosti i tame, odnosno harmonije i haosa?

U kom književnom obliku je Njegoš ispevao  Gorski vijenac ?

Kompozicija Gorskog vijenca: naslovi i teme  prvog , drugog i trećeg dela?

Kome je posvećen Gorski vijenac?

Kolektivni lik u delu je _____________ Značenje tog  kolektivnog lika je ________________

Portreti: vladike Danila / Vuka Mićunovića / Vuka Mandušića / igumana Stefana (osnovno)

Značenje naslova  Gorski vijenac ?

Objasni značenje sledećih stihova u skladu sa radnjom dela:

 „Ne bojim se od vražijeg kota/neka ga je ka na gori lista/ no se bojim od zla domaćega...“ (vladika Danilo)

„Blago tome ko dovijeka živi/ imao se rašta i roditi“

Kome zakon leži u topuzu, / tragovi mu smrde nečovještvom.“

Zdravo tvoja glava na ramena, / ti ćeš pušku drugu nabaviti / a u ruke Mandušića Vuka / biće svaka puška ubojita.“ ( vladika Danilo)

Bez muke se pesma ne ispoja / bez muke se sablja ne sakova. (Vuk Mićunović)

U dobru je lako dobro biti, / na muci se poznaju junaci.

„Ko na brdo ak' i malo stoji / više vidi no onaj pod brdom / ja poviše nešto od vas vidim / to je sreća dala, al' nesreća“( vladika Danilo )

„Svijet je ovaj tiran tiraninu / a kamoli duši blagorodnoj“ ( iguman Stefan)

Na čijem je grobu epitaf  Mnogo hteo/ mnogo započeo/ čas umrli njega je omeo ? Iz koje je to pesme ?

Osnovni biografski podaci Branka Radičevića!

Kako se naziva poseban žanr lirske poezije u kome su iskazana osećanja čežnje, sete, tuge, žalosti, jadikovanja i žaljenja za nekim ili nečim ? ______________

Navedi naslov pesme  Branka Radičevića kojoj pripadaju sledeći motivi:

- pesnikova čežnja za trajanjem

- bol zbog nestajanja

- misao o prolaznosti

Koga pesnik ostavlja   “u traljama“  u poslednjoj strofi obrađene njegove elegije  ? Kakav je odnos pesnika prema svojim kreacijama, kako ih naziva?

Objasni značenje stihova tvojoj reci i tvome izviru / mog života vir je na uviru u istoj pesmi! ______________________________________________

Metafora moj prelepi sanče odnosi se na _______________, a nekadanji raju na ______________

Okarakteriši pesmu Đački rastanak B.Radičevića kao vrstu dela ________________

Dopuni nabrojene motive iz Đačkog rastanka mestima gde se zbivaju:

sećanje na dolazak i provedene dane u _____________ ; motiv reke __________;  berba vinograda  na _____________

Nabroj pesničke slike ( glavne motive ) koje je opisao B.Radičević u Đačkom rastanku!

Koji je deo Đačkog rastanka opisan ditirampskim stihovima? ___________Šta ti stihovi slave? _____________________

Ko je, figurativno rečeno, otac dečije pesme i satirične poezije u Srbiji?

Kojim pozivom se bavio pesnik Đulića i Đulića uvelaka?

Koji su biografski momenti ubačeni u ove zbirke pesama?

Koja vrsta su pesme u Đulićima? Objasni naslov zbirke!

Koja vrsta su pesme u Đulićima uveocima?

Refren u IV pesmi u zbirci Đulići uveoci je „________________________________“

Koju odliku romantizma opažaš u XIV pesmi u Đulićima :

Ljubim li te...ili nema sveta/Nema sunca, ni rose, ni cveta...

Koje stanje lirskog subjekta je iskazano asindetom „Pođem , klecnem, idem, zastajavam(...) jurim , bežim...“ ? ___________________________________________

Jututunska narodna himna  je napisana u formi himne, ali najčešće korišćene stilske figure u njoj __________, _________, _____________ govore da je reč o drugoj vrsti pesme, reč je o __________________.

Ko je prototip za lik Knjaza i Vladara u pesmi Jututunska narodna himna?_____

Bio je slikar i pesnik srpskog romantizma. Zove se ________________. Znajući njegove pesme,  opiši pesnikov svet sa par epiteta !_____________________________

Otadžbina je ovo Srbina!“ je poslednji stih pesme čiji je naslov ___________________ . Vrsta pesme?

Odredi vrstu pesme Orao i kratko dokaži svoj stav! ___________________________________

U istoimenoj pesmi orao je simbol za _______________, ______________, ______________

Tema pesme Veče Đure Jakšića je ____________________ .  O čemu govori ditirampsko raspoloženje ptičica? _____________________ O čemu govore elegični stihovi lirskog subjekta? ____________________ . Na koji zaključak nas navodi kompozicija pesme Veče? __________________

Koja stilska figura odvaja tri celine u pesmi Ponoć Đure Jakšića?__________ Daj naslov tim celinama!__________________ O kom raspoloženju lirskog subjekta govore česta retorska pitanja u pesmi , pogotovo u prvoj i drugoj celini? ____________ Koja je svrha dolaska duha majke? __________ U kom raspoloženju se završava pesma ? _______________ Prepoznaj odlike romantizma u pesmi i dokaži ih !

Šta je Laza Kostić bio po zanimanju ? Gde je rođen? _________________

U skladu sa pesmom objasni refren Među javom i med snom! _________________________________

Neumorna pletisanka se odnosi na ________________ , a to je stilska figura _______________ . Pletivom lirski subjekat naziva _______________. 

Srce moje samohrano/ srce ludo/ srce kivno  je stilska figura ___________ , o kom stanju lirskog subjekta ona govori? __________________Šta je bila pesnikova namera u pesmi? ____________Da li je uspeo u svojoj nameri? ______________Kako to objašnjavaš? ______________________________

Santa Maria della Salute je refren u istoimenoj  pesmi Laze Kostića . Kome se kroz taj refren lirski subjekat obraća? ____________________Kome je pesma posvećena? _______________  Koja je to vrsta pesme? Napiši tri pesničke celine koje uočavaš u pesmi, daj im naslov ______________________________ Koji ti je deo pesme najimpresivniji? Zašto ? __________________

Motiv mrtve drage je čest u književnosti. Navedi imena pisaca i njihovih draga obrađene u prvom razredu! __________________________

Šta služi lirskom subjektu kao uvod u svoja razmišljanja o Lenki ? __________________________Druge dve pesničke celine date su u kontrastu , šta čini taj kontrast ?_____________________ Zašto su poslednje dve strofe spojene? _________________ Svet je za lirskog subjekta beznjenica i ništavilo, zašto ?_____________________Odlike romantizma u pesmi su ______________________

Kojoj književnosti pripada France Prešern? _________Kako se zove njegova zbirka pesama? ______________Zašto? ____________Kome je posvećena? ______________Po čemu se to vidi? ____________Zbirka sadrži sonete, koji je osnovni motiv tih soneta ( sudeći po sonetima iz čitanke)?_______________

Osnovu Mažuranićevog epa  Smrt Smail-age Čengića čini istorijski događaj iz 1840.godine. To je ____________ .

Ep Smail – aga ima pet pevanja , navedi ih ! __________________________

Bitno obeležje Mažuranićevog pesničkog jezika je figurativnost Navedi sve stilske figure u navedenim stihovima!

 Mukom muče ropske sluge

mukom muče, plijen svoj grabe,

„Aman, aman!“ starac pišti

i Novica mu sin zaman (uzalud)

„Aman, aman!“ suzan ( suzama) vrišti.

 

_______________________________

Pitanja koja važe za svako  delo  ( i svetskog i srpskog romantizma):

________________________________

Vrsta dela? (dokaz)

Tema ? Ideja?

 Osnovni motivi?

Šta sam naučio iz ovog dela, a mogu da primenim i u svom životu?

Prepoznavanje karakterističnog odlomka iz dela.

Romantičarske odlike u delu.

Pitanja u kojima treba povezati  naslove dela sa piscem

Pitanja u kojima treba povezati likove i naslove dela, ili likove i  pisca dela

Pitanja u kojima treba povezati karakteristiku lika ili određeni pojam sa likom ( npr. sloboda – Aleko ; verna - Tatjana )

 

____________________________________

Pitanja koja  se odnose samo na srpske romantičare:

_____________________________________

Prepoznati pisca  i naziv dela iz kojeg je uzet karakteristični  odlomak.

Uklopiti situaciju iz datog odlomka u tumačenje celog dela iz kojeg je odlomak uzet.

Stilske figure u odlomku?

Versifikacija ( vrsta stiha/strofe/ rime/metrička šema) u datom odlomku:

                  npr.*Mesečina – al' meseca nema,

moja mila zelen venac snila

pak se malo u sn nasmijala

od toga se ponoć zasijala.

 

*Misli aga svakojake misli:

Od balčaka i od devojaka

i od lova i od sokolova

i od zlata i od ljuta rata

Primeri za vežbanje stilskih figura i versifikacije!

1.Oj Karlovci , mesto moje drago(...)  

2.gleda dole reku, vrelo, luga / drvo žbune, gore i vrleti.

3.reko silna / vinogradi umiljati
4.jarko sunce /luda braćo  
5.krv se stvori ka morska pučina

6. Mesečina – al' meseca nema
7.moja mila zelen venac snila
  pak se malo u snu nasmijala
8.od toga se ponoć zasijala. 

 
9.Misli aga svakojake misli:  
10.Od balčaka i od devojaka 
    i od lova i od sokolova
    i od zlata i od ljuta rata

11.Đeco moja, hrabri zatočnici,
12.vas je ova zemlja porodila 
13.krševita, ali vama zlatna.
 
14.Nit' ko šapće, nit' ko zbori,

   nit' ko pjeva, nit' se smije...

 
15. Krotko jagnje pokraj mrka vuka,

16. tanka vila pored zmaja ljuta...

17. s palom, s ognjem, s kolcem, s uljem vrelijem   
 
18. Djedi vaši rodiše se tuđer,

     oci vaši rodiše se tuđer,
    i vi isti rodiste se tuđer    

 
19.Dobar junak da je čovjek taki 

20. ne zvekeće gvožđe svijetlo

      niti grme cijevi…             


21.Jadna raja zemlji popadala 
     ter je vuku konji kriloozi     
    i po prahu i po kalu...  
 
22.Dokle dahnu, rukom mahnu
     Durak huknu, sve zamuknu
 
23.Ko da strepi mrki vuče
    s planinskoga gladna miša 
 
24.Otkud zlato koji ruho ne ima
     otkud zlato koji kruha ne ima

 

v. Rešenja za stilske figure!

__________________________________________

 

3. Test

  Orijentaciona pitanja  iz književnosti realizma 

 

Kad nastaje realizam kao književni pravac? Koliko traje?

Ko je prvi uveo realizam u evropsku književnost ? A kod nas?

Koje delo se smatra manifestom evropskog romantizma?Manifest  srpskog realizma?

Navedi osnovne odlike realizma.

Realizam kao književni pravac nije koherentan, već se deli na manje književne tokove. Nabroj književne tokove unutar realizma, navedi osnivače i bar po jednu odliku svakog toka.

Ko je napisao Poslednji Šuan, Evgenija Grande, Rođaka Beta, Izgubljene iluzije, dramu Kromvel?

Pod kojim je naslovom Balzak objedinio Studije naravi 19.veka, Filozofske studije kao i Analitičke studije? Šta je nameravao Balzak da prikaže tim studijama?

Objasni zašto Balzakov roman Čiča Gorio  pripada realizmu. Koji je ključni motiv koji spaja sve likove u delu?

 Tema romana Čiča Gorio? Ideja?

Osnovne paralele između Gorija i Ežena de Rastinjaka? Čega su oni željni u životu? Šta sve žrtvuju u ime te želje? Objasni Eženove reči upućene Parizu: „ A sad je na nas dvoje red!“

U kojoj sceni se drastično može videti pogrešno vaspitanje kćerki od strane čiča Gorija?

Oko kojeg motiva se pletu najveći nesporazumi u odnosima među likovima u delu? ( Gorio – kćerke/ Ežen – Delfina / Delfina – baron de Nisenžan / Anastazija – grof de Resto ...)

Da li je Balzak zaista prikazao roman sa motivom „ hrist očinstva“ ? Objasni svoj stav!

Pored odnosa između oca i kćerki Balzak je dao i sliku društva 19. veka u Parizu. Preko kojih scena je prikazana socijalna tematika u delu (dajte naslov tim scenama, bez prepričavanja) ?

Šta si naučio/-la  iz dela Čiča Gorio Onorea de Balzaka?

Kom delu je moto „Ne krivi ogledalo ako ti je lice ružno“ ?  Objasni šta je time pisac hteo da kaže. J

Napiši knjiž. rod, knjiž. vrstu. i knjiž. podvrstu dela  Revizor .

Koji je osnovni motiv  kojim se bavi Gogolj u drami  Revizor  ? Tema? Ideja?

Navedi ime glavnog lika u delu  Revizor . Po čemu je on različit od svih ostalih likova, a po čemu sličan?

Napiši koji   od ovih motiva jesu zajednički za delo  Revizor  i za delo  Čiča Gorio :

 samovolja vlasti / zaparloženost plemstva /pohlepa trgovca /  korupcija činovnika / pljačka /   karijerizam /  hvalisavost  / podmitljivost / spletkarenje   / ulizištvo

Svi gornji motivi odgovaraju  i jednoj obrađenoj pripoveci srpskog realizma. Kojoj?

Koji lik u  Revizoru  može biti „glas razuma“ ? Zašto ?

Nabroj    institucije koje se kritikuju od strane Gogolja u Revizoru.

Objasni scenu zamrzavanja likova u poslednjem činu komedije Revizor N.V.Gogolja.

Šta sam naučio  iz Gogoljevog dela  Revizor  ? Koja scena izaziva najveće zgražavanje? A smeh?

Gi de Mopasan, Dva prijatelja - u pripremi

Svetozar Marković, Pevanje i mišljenje- u pripremi

Koje delo počinje rečenicom  Sve srećne porodice liče jedna na drugu, svaka nesrećna porodica nesrećna je na svoj način.”?

Koji je moto romana Ana Karenjina ?  Navedi koja bi značenja taj moto mogao imati ukoliko se primeni na delo  Ana Karenjina  L.N.Tolstoja.

Kompozicija Ane Karenjine? Tema ? Ideja?

Po tvom mišljenju ko je kriv za tragediju u romanu?

Navedi likove obrazujući trouglove i napiši koji motiv spaja svaki  trougao u romanu  Ana K.

Objasni zašto je  Ana K.  ljubavni , porodični i  socijalni roman.

Pouka koju si izvukao iz braka Kiti i Ljevin? Pouka braka Ane i Karenjina? Doli i Stiva? Pouka ljubavne veze Ane i Vronskog?  

Po čemu je poznato mesto Sentandreja, sem po tome što je u njemu rođen Jakov Ignjatović?

 Večiti mladoženja  je porodična hronika, dokaži.

Nabroj imena članova porodice Kirić.

Napravi paralele među ženskim likovima u porodici Kirić.

Napravi paralele između muških članova porodice Kirić.

Zašto je Šamika ostao neoženjen?Zašto Pera ne uspeva da ostvari svoj život onako kako je zamislio?

 Večiti mladoženja  je i socijalni roman, dokaži.

Problem kompozicije romana Večiti mladoženja? Motivisanost naslova?

Ko je pisac pripovedaka Prva brazda, Glava šećera, Roga, Zloslutni broj ? Ko je uveo seosku pripovetku u srpsku književnost?

Ko je glavni lik i šta je ideja pripovetke Prva brazda?

Tema pripovetke Glava šećera? Osnovni motiv? Ideja?

Simbolika imena Sarmašević, Uzlović, Radan  Radanović?

Simbolika „glave šećera“?

Kakav je odnos Glišića prema selu i prema gradu u svojim pripovetkama. Dokaži to scenom iz  Glave šećera .

Šta sam naučio /-la iz  Glišićeve pripovetke   Glave šećera ?

Ko je otac psihološke pripovetke u srpskoj književnosti?  Nabroj nkoliko njegovih pripovedaka.

Odlike psihološke pripovetke?

Tema i ideja pripovetke Sve će to narod pozlatiti ?

Tema i ideja pripovetke  Prvi put s ocem na jutrenje  .

Kako se zove glavni lik u pripoveci  Vetar Laze Lazarvića? Čega on postaje svestan na kraju pripovetke?

Osnovni motiv obrađen u  Vetru ? Dokaži scenom iz dela.

Koja je vrsta naracije  u pripoveci Vetar i Prvi put s ocem na jutrenje?

Tumačenje simbolike naslova dela pripovetke Vetar?

Simbolika Jankovog sna sa satom?  

Razlike i sličnosti između realističnog romana i realistične pripovetke.

Priča o dva crva iz pripovetke Vetar i njeno tumačenje.

Rođen u Šumadiji, boem, oštar kritičar Obrenovića, ali i naroda, tvorac alegorično-satirične pripovetke zove se__________. Navedi tri dela koja je napisao ovaj pisac.

Objasni pojam alegorična pripovetka. Dokaži primerom nekog dela.

Koje se stilske figure najčešće koriste u alegoričnim pripovetkama?

Uvod in medias res ( u središte stvari) podrazumeva da pisac uvodi čitaoca direktno u središte priče bez uvodnih napomena. U kom književnom delu imamo ovakav uvod?

Objasni ironiju naslova pripovetke Vođa. Koje situacije su satirične?

Šta znači pojam glas razuma? Ko je glas razuma u Vođi? A u Dangi? Koja je njihova uloga u tim delima?

Siže pripovetke Vođa je i parodija jedne priče iz Biblije. Koja je ta priča?

Navedi kompoziciju pripovetke Danga, pritom obrati pažnju na gradaciju hiperbolisanog stanja u Srbiji. Koja situacija u  delu predstavlja vrhunac?

 Koja su građanska prava svakog pojednica u Dangi? Šta se time kritikuje?

Kako je prikazana Srbija tog vremena?

Šta sam naučio iz pripovetke Mrtvo more? Šta sam naučio iz pripovetke Danga? A iz pripovetke Vođa?

Navedi naslov romana Stevana Sremca sa tematikom iz vojvođanskog podneblja. Tema romana? Glavni likovi? Frau Gabrijela je sinonim za ______________ ? Ona se može porediti sa dva lika iz Gogoljeve komedije Revizor, koja su ta dva lika?

Koje podneblje slikaju dela Ivkova slava i Zona Zamfirova  Stevana Sremca?

Dijalozi u delu Zona Zmafirova su dati u _______________(kom?)  dijalektu. Zbog čega pojedini pisci ubacuju i dijalekat u književnoumetničko delo? Šta se dijalektom u Zoni Z. posebno ističe?

Čorbadži Zamfir i Mane kujundžija su predstavnici dva staleža. Koje staleže  predstavljaju u delu? Zbog čega Zamfir odbija da da svoju Zonu Manetu?

Na koji način će Mane ipak uspeti da dobije Zonu za ženu?

Svet je ovaj kao merdivan-jedan se kači, a drugi pa slazi“  - čije su to reči i koju životnu istinu one iznose?

Pripovetka Zona Zamfirova je ljubavna, ali i socijalna. Dokaži situacijama iz dela oba stava.

Humor je najveća vrednost proze Stvana Sremca. Priseti se neke smešne situacije iz Zone Z. ili Pop Ćire...

Realisti često pišu svoja dela po istinitom događaju. Za Pop Ćiru i pop Spiru anegdotu je Sremcu ispričao Jovan Đorđević. Od koga je dobio materijal za Zonu Zamfirovu? (Priča se dogodila u Prištini.)

Po čemu se pamti delo Zona Zamfirova? Ima li i danas Zamfira, Maneta i Zoni? Šta se promenilo ( ako se promenilo) u društvu od vremena Zone Zamfirove?

Navedite imena par naših najpoznatijih komediografa. Ko je naš najpoznatiji komediograf realizma? Navedite naslove nekih njegovih komedija.

Narodni poslanik je komedija _________________ (vrsta komedije?) . Dokaži temom dela.

Na udaru kritike Narodnog poslanika  je i narod i vlast. Dokaži situacijom iz dela.

Koja je uloga Srete numere u komediji? Kako se stvara javno mnjenje?

Nušićev humor je bez zlobe, on zasmejava publiku i čitaoca, ali i kritikuje. Koja ti je scena najsmešnija?

Ko su protivkandidati na izborima? Zbog čega kandidat vlasti ispadne smešan u očima javnosti?

Koji period u Srbiji je kritikovan od strane Nušića u Narodnom poslaniku?

U kom odnosu stoje smeh u Nušićevim komedijama i njegov lični život?

Simo Matavulj u romanu Bakonja fra Brne isto kao i Stevan Sremac u romanu Pop Ćira i pop Spira kritikuje određeni sloj društva. Ko se kritikuje u tim delima?

Šta znači naslov pripovetke Povareta? Ko je povareta, kako se ona zove? Po čemu je njen život tragičan?

Gde se događa radnja pripovetke Povareta? Kakvi su uslovi tamo za život? Dokaži to situacijom iz dela.

Po čemu su majke Janka u Vetru i Jurete u Povareti raličite?  Napravi paralele koje dokazuješ situacijama iz dela.

Dijalekat u dijalozima u Povareti ima određenu  funkciju. Koja je funkcija dijalekata u književnim delima? Šta govore kratki dijalozi ostrvljana u Povareti za razliku od širokih dijaloga npr. Janka i majke ?

Povareta je psihološka pripovetka, ali sa jasno naglašenim socijalnim momentima. Dokaži stavove situacijama iz dela.  

Matavulj, Bakonja fra Brne - u pripremi

Koja je vrsta  pesme Sivo, sumorno nebo Vojislava Ilića? Tema?

Koja je ideja pesme?  Navedi  motive iz pesme koji dokazuju ideju pesme.

Šta znači reč istočnik? Ako je naslov pesme Zapušteni istočnik koja je simbolika tog naslova? Nad istočnikom stoji suva kruška koja se nadvila i nad život samog lirskog subjekta. Protumači tu pesničku sliku.

Koja je tema pesme Zapušteni istočnik?

O prolaznosti ljudskog života govore mnogi pisci. Šta poručuje Vojislav Ilić ovim dvema pesmama?

Ante Kovačić, U registraturi- u pripremi

Silvije Strahimir Kranjčević, Mojsije - u pripremi

Kranjčević, Moj dom - u pripremi

Janko Kersnik, Seljakova smrt - u pripremi

Ivo Andrić, Most na Žepi - u pripremi

Andrić, Put Alije Đerzleza - u pripremi

Dragoslav Mihailović, Kad su procvetale tikve - u pripremi

Milutin Milanković, Kroz vasionu i vekove - u pripremi

 

 

_______________________________________ 

  4. Godišnji test  

 ( Orijentaciona pitanja iz književnosti prosvetiteljstva, srpskog klasicizma, romantizma i realizma )

 

1. Osnovne odlike prosvetiteljstva?

2.Predstavnici  prosvetiteljstva u svetu? Kod nas?

3.Dva dela G.S.Venclovića? Teme u tim delima?

4. Vrsta pesme „Plač Serbiji“? Glavna stilska figura u pesmi?

5. Vrsta komedije „Kir Janja“ ? Pisac? Glavni motiv?

6. Ko je sahranjen ispred Saborne crkve u Beogradu?

7. „On je ljubio svoj rod“ piše na nadgrobnoj ploči______________( kog književnika?)

8. Pisac  „Pisma ljubeznom Haralampiju“? Naziv piščeve autobiografije?

9. Ko je napisao manifest romantizma ( predgovor drami „Kromvel“) ?

10. Odlike romantizma?

11.Čajld Harold je lik iz dela kog pisca? Tema dela (obrađenog odlomka)?

12. Vrsta dela „ Putovanje Čajlda Harolda“?

13.“Nije istina van tebe već u tebi samom, pobediš li sam sebe, smirićeš se i postaćeš slobodan.“ – deo je čijeg dijaloga , u kom knjiž. delu? Protumači citat u skladu sa radnjom dela.

14.Tema poeme „Cigani“ Puškina? Ko je tvorac poeme kao vrste pesme?

15.Osnovni motiv u „ Evgeniju Onjeginu“?

16.Ko su junaci romana u stihovima „E.Onjegin“?

17. Objasni spleen Bajronovog i Puškinovog junaka!

18. Odakle je preuzet motiv „Lorelaj“ ? Ko je pisac pesme „Lorelaj“?

19. Lorelaj simboliše______________________

20. Pisac pesme „Slobode sveta“ rođen je u Kiškerešu. Kako se on zove?

21.“Pesma pasa“ i „Pesma kurjaka“mađarskog pesnika date su  u kontrastu. Objasni taj kontrast.

22. Ko je napisao kritiku na roman M. Vidakovića „Ljubomir u Jelisijumu“ ? Šta zamera kritičar piscu?

23.Ko je napisao biografiju Hajduk-Veljka Petrovića?Navedi još  jednu njegovu biografiju!

24. Vuk St. Karadžić je podelio narodne pesme na: _______, _______, _________.

25. Nabroj Vukove narodne pevače!

26. „Utuk ( na utuk)“ je polemika između koga ?

27. Vrsta dela „Gorski vijenac“?

28.Tema „Gorskog vijenca“ ? Kome je posvećen?

29.Nabroj likove u „Gorskom vijencu“ !

30. Objasni dilemu vladike u „Gorskom vijencu“ !

31. Kompozicija Njegoševog epa je trodelna, napiši naslove dela!

32. Objasni ko je kolektivni junak u Njegoševom epu i koga on simboliše!

33. Ko je napisao pesmu „ Kad mlidija’ umreti“ i „Đački rastanak“? 

34. Vrsta pesme „ Kad mlidija’ umreti“? Zašto?  Šta znači reč „mlidija’“?

35. Koga ostavlja „u traljama“ B.Radičević?

36.Navedi stilske figure u datim stihovima:

    “ Zbogom , žitku, moj prelepi sanče!

      Zbogom , zoro, zbogom , beli danče!“

37. Odredi vrstu stiha i vrstu rime u gornjim stihovima, kao i metričku šemu!

38.Dva osnovna raspoloženja u „Đačkom rastanku“ su__________, ____________?

39.Napiši naslove celina od kojih se sastoji poema „Đački rastanak“ !

40. Dva zanimanja Đure Jakšića?

41. Kakav je Jakšićev pogled na svet ? Zašto ?

42. Tema u pesmi „ Veče“ je ______________? Koja su osnovna raspoloženja u pesmi?

43. Vrsta pesme „Ponoć“ ? Tema?

44. Koju odliku romantizma prepoznajete u sledećim stihovim Đure Jakšića:

      „Pa zvezde plaču, nebo tuguje / Poslednji put se s zemljom rukuje.../ Pa zar da sveta neba svetu nestane? / Pa zar da zemlji više ne svane? / Zar da ostane / Tama?...“

45. Odredi stilske figure koje prepoznaješ u gornjim stihovima!

46. Napiši definiciju st. figura asindet i polisindet!

47. Napiši definiciju st. figura asonanca i aliteracija!

48. Napiši primer za metonimiju i eufemizam!

49.Ko je tvorac dečije pesme u srpskoj književnosti?

50. Ko je tvorac satirične poezije u srpskoj književnosti? A ko je tvorac satirične pripovetke?

51.Napiši naslov obrađene satirične pesme od datog pisca! Ko se kritikuje u toj pesmi?

52.Napiši naslove poznatih zbirki J.J. Zmaja i objasni naslove kao i suštinu njihovog sadržaja.

53.Ko je pisac pesme „Među javom i med’ snom“ ? Tema i vrsta pesme?

54.Vrsta pesme „ Santa Maria della Salute“? Kome je posvećena?

55. Između koga se unutar lirskog subjekta vodi bitka u „Santa Maria della Salute“? Ko je pobednik?

56. U pesmi „ Santa Maria ...“ imamo vrhunac bola i vrhunac sreće, objasni povodom čega se ta osećanja  iskazuju?

57.Ko je napisao manifest realizma u svetskoj književnosti? A u srpskoj knjiž.?

58. Kako se zove delo koje se smatra manifestom realizma u svetu? Kod nas?

59. „ Hrist očinstva“ je sintagma koja se odnosi na koga? Da li se slažeš sa tim tvrđenjem? Objasni!

60. Dva glavna lika u obrađenom Balzakovom romanu su : __________, ___________

61 .Kćerke fabrikanta rezancima su __________, _________.

62. Kompozicija obrađenog Balzakovog romana je hronološka , ali ima i retrospektivnih osvrta. Šta  saznajemo iz retrospektivnog pripovedanja?

63. Osnovni motivi u obrađenom Balzakovom romanu su: _____________________

64. Na čemu počiva svet po mišljenju Balzaka?

65. Ulice Sen Žermen i Sen Ženevijev date su u kontrastu. U čemu se sastoji taj kontrast?

66. Tema Gogoljevog „ Revizora“ ? Vrsta dela?

67. Šta se sve kritikuje u Gogoljevom „Revizoru“ ?

68. Opiši efektan rasplet „Revizora“!

69. Moto „Revizora“ je ______________________.

70.Glavni lik u „ Revizoru“ je _______________

71. Vrsta komedije „Revizor“ je ______________

72. Ko je „ prorok iz Jasne poljane“ koji je napisao „ Rat i mir“?

73. Vrsta kompozicije u romanu „ Ana Karenjina“ ? Dokaz!

74. Nabroj tri para u romanu „ Ana Karenjina“!

75. Kojim motivom počinje i završava Anina ljubavna priča ?

76. Moto knjige „Ana Karenjna“ je _______________________

77.Dve ljubavne priče, Anina i Kitina, date su u kontrastu, objasni taj kontrast.

78.Ko je krivac za Aninu tragediju?

79.Ukratko objasni razliku između Vronskog i Karenjina.

80.Ko je začetnik psihološke pripovetke kod nas?

81. Osnovni motiv obrađen u „Vetru“?

82. Objasni naslov pripovetke „ Vetar“.

83. Književni rod i književna vrsta dela „Večiti mladoženja“?

84.Tema u delu „Večiti mladoženja“?

85. Navedi ime epskog junaka u romanu „Večiti mladoženja“! Navedi imena članova njegove porodice.

86. Objasni motiv Kaina i Avelja u „Večitom mladoženji“.

87. Navedi naslove bar dveju pripovedaka  Radoja Domanovića .

88.Osnovne stilske figure u satiričnim pripovetkama Radoja D. ?

89. Vrsta dela „ Vođa“ Radoja D.?

90.Koju vrstu pripovetke uvodi M. Glišić u srpsku knjiž. ?

91. Glavni junak u Glišićevoj „ Glavi šećera“ je ________? Koju karakternu crtu iskazuje njegovo prezime? A Davida Uzlovića?

92. Tema pripovetke „ Glava šećera“? Koga Glišić kritikuje?

93  Napiši naslove dveju pripovedaka Stevana Sremca.Koje su njihove teme?

94.Koji knjiž. lik kaže: „Zapamti hadžijo, svet je ovaj kao merdivan, jedan se kači   , a drugi pa slazi.“ ? U kom delu?

95. Kakav je rasplet Zonine ljubavne drame? Ko su dva Zonina prosca?

96. Socijalni motivi  u „Povareti“? Dokaži da je „Povareta“ psihološka pripovetka!

97. Nabroj likove U „Povareti“! Vreme radnje? Mesto radnje?

98. Vrsta komedije „Narodni poslanik“ B. Nušića? Nabroj stilska sredstva za iskazivanje humora u komedijama!

99. Ko su dva kandidata u obrađenoj Nušićevoj komediji? Sreta Numera je dobio nadimak zbog...?

100. Vrsta pesme „ Sivo , sumorno nebo“ Vojislava Ilića?  Simbolika „Zapuštenog istočnika“ U istoimenoj pesmi V. Ilića?

101.Nabroj hronološki sve obrađene književne pravce u toku prvog i drugog razreda!

Members Area

Casovi srpskog jezika i knjizevnosti

- za osnovce 

- za srednjoskolce

- za studente Filoloskog fakulteta         

   tel. 061 6378056      

Novo!  Časovi preko skype-a, uplatom na žiro račun

          

Tumacenje snova

         Kontakt

Recent Blog Entries

Recent Photos

Webs Counter

Newest Members