Spirala svetla

C

Orijentaciona pitanja za testove iz književnosti IV razreda

 

Sadržaj stranice

  

        - orijentaciona pitanja -  savremena knjiž - (lirika) - u pripremi

        - godišnji test - orijentaciona pitanja - savremena književnost

 

 

Orijentaciona pitanja za testove 

 

1.Godišnji test 

   (Orijentaciona pitanja iz savremene književnosti )           

 

1.Književnost koja povlađuje vladajućoj partiji zove se_______?

2. Književnost u drugoj polovini 20.veka zovemo ____________?

3. Termin „hamletovština“podrazumeva _______________?

4.Hamlet je _____________ kraljević.

5.Napišite po jedan atribut za sledeće likove iz Hamleta:

Hamlet ________, Gertruda ________, Horacije __________, Laert__________,

Ofelija ________, kraj Klaudije________, otac Hamletov___________, Polonije_______

6. Književni rod i književna vrsta dela „Hamlet“ ?

7.Književni pravac kojem pripada Šekspir?

8.Napišite pet Šekspirovih drama?

9.Miodrag Pavlović je 1952. napisao zbirku pesama čiji je naslov_________?

10.Vasko Popa je 1953. napisao zbirku pesama čiji je naslov _____________?

11.Lirska narodna pesma Lijepi Ive objedinjuje po vertikali dva sveta. Koja ?

12.Vrsta lirske pesme Lijepi Ive?

13.Stilska figura hijazam je ________________

14.Stilska figura sinestezija je ______________

15.U stihovima „ Boje sviću / Boje zru/ Boje gore “ imamo dve stilske figure:________, ______

16.Stilska figura u sintagmi „konjica noći“ je __________________

17.Napišite iz koje je pesme motiv anđela______________ i motiv zografa_________________

18.Lirski subjekat pojavljuje se u pesmama Kalenić i Manasija.Dokaži stihom iz datih dela!

             Kalenić___________________, Manasija___________________

19.Branko Ćopić piše zbirku pripovedaka Bašta sljezove boje. Sljez u bašti ima dve boje___

20.Nabroj tri lika iz pripovedaka Bašta sljezove boje :___________,___________,__________

21.Objasni sledeće pojmove: reminescencija_____________, efemernost_______________

22.Djedova vatrica u pripoveci Pohod na mjesec simbol je za _____________

23.Kamena uspavanka u istoimenoj zbirci pesama Stevana Raičkovića eufemizam je za reč_______

24.Vrsta romana Proljeća Ivana Galeba Vladana Desnice?__________

25.Koji je odnos pisca prema radnji u romanu Proljeća Ivana Galeba ( jedinstvo radnje)?

26.Napišite dve  najčešće teme o kojima piše Desanka Maksimović.

27.Napišite dve  odlike stihova Vaska Pope.

28.Desanka M. je rođena u selu _____________ kod _________.

29.Ivo Andrić je rođen u selu _________ kod ____________ .

30.Tražim pomilvanje ( zbirka pesama Desanke M. ) inspirisana je kojim delom , iz kog veka?

31.Nabroj tri naslova iz zbirke D.Maksimović Tražim pomilovanje.

32.Vrsta i forma pesama Stevana Raičkovića?

33.Dva osnovna motiva u pesmama S. Raičkovića su_________,___________.

34.Prepoznajte pisca i delo ( naslov dela)!

            1.Al sva su vrata zatvorena. Svi su / odjeci mrtvi. Nikad tako voleli nisu / Da li ću iznenaditi tajnu smrti , ja žrtva?

            2. Sipao je kafu / u šolju/ sipao je mleko/ u šolju s kafom.

            3. Zar iko ostane veran/ onome šat izgubi?

            4.Nikad da se završi taj kameni san/ probuditi te moram...

            5.Kuda će oni što se klone zveri?

            6. Za Jefimije / za svete Tereze/ za svaku Sapfo...

            7.Obično osam nogu ima

            8.Poslednja ptico mom liku se okreni/ izgovori tiho ovo ime/ i onda se u vazduhu skameni

            9. Na pogreb mrtvog lista / krenula puža dva

            10.ulica mu propije / sve zelene novčanica

            11.Ovog puta / umro je neko blizu

            12.Tuđe senke ne daju / munju tvoga mača / u korice da vratim

            13. Jedna je žena sa mnom prešla reku.../ a ja ne znam ko je ona

            14.Trska koja misli / ionako će je stići

            15.Dva i dva su četiri/ čet’ri i čet’ri su osam

            16.Smeha tvoga da nema/ zidovi nikad /iz očiju nestajali

            17.Žuto oko samoće

            18.Kuda pobeći u ovaj dan?.../ Zar nikuda pobeći u ovaj dan?

            19.Alah il ilalah

            20. Ja sviram klavir / pričao je jedan/ ja sviram violinu

* Tekstovi su iz sledećih pesama: Vergl / Doručak / Stranica iz vežbanke/ Pesma puževa koji idu na pogreb( Žak Prever); Manasija / Kalenić/ Maslačak / Smeha tvoga da nema / Patka /Kesten / Konj  ( Vasko Popa) ; U zimski sumrak / Kamena uspavanka (Stevan Raičković); Početak pesme / Rekvijem / Naučite pjesan (Miodrag Pavlović) ; Tražim pomilovanje  ( D.Maksimović); Triptihon za Euridiku  ( Branko  Miljković)

                                            v. Rešenja

                ( u pripremi su pitanja za ostatak lektira iz IV razreda )

Members Area

Casovi srpskog jezika i knjizevnosti

- za osnovce 

- za srednjoskolce

- za studente Filoloskog fakulteta         

   tel. 061 6378056      

Novo!  Časovi preko skype-a, uplatom na žiro račun

          

Tumacenje snova

         Kontakt

Recent Blog Entries

Recent Photos

Webs Counter

Newest Members