Spirala svetla

C

Народна књижевност

Садржај странице

1.Самостални рад на песми Кнежева вечера (Едукино издање читанке)

2.Самостални рад на песми Кнежева вечера (Клетово издање читанке)

3.Самостални рад на песми Царица Милица и Владета војвода

4. Самостални рад на песми Изједен овчар  (А и Б група. Напомена: групе имају различите образовне циљеве!)

5.Презентације: Бановић Страхиња   и  Диоба Јакшића

                                                                                                                                      

1.Самостални рад на песми Кнежева вечера (Едукино издање читанке)

 

Наставна тема: Народна књижевност

Наставна јединица: Кнежева вечера

Тип часа: Обрада новог градива

Метода  рада: Рад на тексту се одвија код куће. Ученик користи припрему објављену на сајту проф.српског језика и књижевности     www.dragadavid.webs.com , као и текстове из уџбеника назначене у припреми са сајта. Уколико има недоумица, ученик поставља питања професору преко адресе назначене на сајту (е-mail) или у школи на једном од наредних часова.

Облик рада: Програмирана настава; самостални рад код куће

Тип часа: Обрада новог градива

Наставна средства: Читанка за 1. разред средње школа,Стишовић Миловановић, Радуловић и Живковић, Едука, Београд, 2012. ; сајт    www.dragadavid.webs.com као и свеска за домаћи рад.

 Образовни циљ: Спознати уметничку вредност народне поезије (препознавање стилских фигура као што су епитети, контраст, градација... уочавање композиције песме која се заснива на дијалогу; увежбавање уочавања мотива, формулисања теме и идеје песме; обнављање историјских чињеница као и разликовање историјских чињеница од неисторијских...)

Васпитни циљ: Развијање родољубивог осећања, части, јунаштва, племенитост; разликовања доброг од лошег поступања; суочавање са проблемом и његово мирно решавање...

Функционални циљ: Самостално учење, уз коришћење уџбеника.

 

Ток часа

Увод: Отвори читанку на страни 139. Док гледаш  слику Адама Стефановића Косовски бој покушај да се присетиш историјских података које знаш о том боју. Напиши кратко одговоре на следећа питања јер ће то бити увод у есеј (писмени састав) којим треба да се заврши овај домаћи рад. Ко се са ким борио? Зашто? Под којим условима? Ко је победио? Шта каже историја? А шта народ каже? Ако се не сећаш појединих података, провери их у свом уџбенику историје или на интернету. Покушај да замислиш те дане толико битне за српски народ и његову слободу затим прочитај песму Кнежева вечера (са стр.137.). Обрати пажњу на мотиве и тематику песме .

Главни део: После читања песме покушај да одговориш у писменом облику на следећа питања која ће ти помоћи да сам анализираш песму.

Који је део песме оставио најјачи утисак на тебе? Зашто? Који је мотив исказан у тој сцени? Да ли си препознао/ла и друге књижевне мотиве у песми? Које? У песми се може наћи и један библијски мотив. Који је то мотив? Он је у песми дат у контрасту са једним другим мотивом? Којим?

Контраст имамо и у композицији песме која је заснована на једној форми приповедања. Која је то форма приповедања која доминира кнежевом вечером ? Која је тема песме?

Дијалог у песми истиче два јунака Косовске битке. Који су то јунаци? По чему се издвајају ти јунаци од остали набројаних јунака за трпезом? Уочи сликовитост песничког израза. Запази шта је у ликовима српских јунака племенито, витешко, родољубиво. Запази епитете којима кнез карактерише јунаке док им наздравља. При здравици он прати распоред јунака за столом. Којом стилском фигуром је приказан тај распоред? Које се особине цене у средњовековној Србији? А данас?

 Како је кнез Лазар окарактерисао Милоша Обилића? Објасни поступке оклеветаног Милоша Обилића. Због чега је његова реакција вербална, пристојна и уљудна, иако је оптужба озбиљна, готово сурова? На шта се он заветује присутнима? Покажи на примеру Милошевог понашања да су дела снажнија од речи.

Завршни  део: Прочитај у твојој читанци на стр.293. одломак из Житија Стефана Лазаревића о Косовском боју. Каква је атмосфера у Србији после Косовског боја?

Прочитај и кратки текст из читанке са стр.295. који обрађује ликове кнеза Лазара и Милоша Обилића.

 

Шта је хтео народни песник, управо знајући какав је исход битке био, да нам пренесе песмом Кнежева вечера? Која је идеја песме? Који је јуначки кодекс најјважнији међу витезовима? Која је дужност владара једне државе?

Напомена!!! На крају твог рада, провери да ли су постигнути циљеви часа (копирани су у наставку овог текста) и напиши своје примедбе. Том  проценом  свог рада, знања/незнања као и критичким освртом на постављене задатке  завршава се твој рад у писаном облику.

 

Образовни циљ: Спознати уметничку вредност народне поезије( препознавање стилских фигура као што су епитети, контраст, градација... уочавање композиције песме која се заснива на дијалогу; увежбавање уочавања мотива, формулисања теме и идеје песме; обнављање историјских чињеница као и разликовање историјских чињеница од неисторијских...)

Васпитни циљ: Развијање родољубивог осећања, части, јунаштва, племенитост; разликовања доброг од лошег поступања; суочавање са проблемом и његово мирно решавање...

Функционални циљ: Самостално учење, уз коришћење уџбеника.

 

Последњи корак анализе. Поново прочитај своје одговоре (свој рад), исправи правописне и стилске грешке, уклопи реченице у једну смисаону целину под насловом Рад на песми Кнежева вечера, затим препиши свој рад у свеску, он ће се прочитати на часу.  

                         Решења погледати у току рада на песми (или после рада) ради провере одговора, а не да би се само преписивали одговори, јер то није учење.

Додатак. Погледај и...

 

2.Самостални рад на песми Кнежева вечера (Клетово издање читанке)

 

Наставна тема: Народна књижевност

Наставна јединица: Кнежева вечера

Метода  рада: Рад на тексту се одвија код куће. Ученик користи припрему објављену на сајту проф.српског језика и књкижевности     www.dragadavid.webs.com , као и текстове из уџбеника назначене у припреми са сајта. Уколико има недоумица , ученик поставља питања професору преко мејла назначеног на сајту или у школи на једном од наредних часова.

Облик рада: Програмирана настава; самостални рад код куће

Тип часа: Обрада новог градива

Наставна средства: Читанка за 1. разред средње школа, Миодраг Павловић, Клет, Београд, 2012. ; сајт    www.dragadavid.webs.com као и свеску за домаћи рад.

 

Образовни циљ: Спознати уметничку вредност народне поезије

Васпитни циљ: Развијање родољубивог осећања, части, јунаштва

Функционални циљ: Самостално учење, уз коришћење уџбеника

 

Ток часа

 

Увод: Отвори читанку на страни 122. Док гледаш  слику Оље Иваницки Косовски бој покушај да се присетиш историјских података које знаш о том боју. Покушај да замислиш те дане толико битне за српски народ и његову слободу затим прочитај III песму ( са стр.123.) која се уобичајено може наћи под насловом Кнежева вечера. Обрати пажњу на мотиве и тематику песме .

Главни део: После читања песме покушај да одговориш у писменом облику на следећа питања која ће ти помоћи да сам анализираш песму.

Који је део песме оставио најјачи утисак на тебе? Зашто? Који је мотив исказан у тој сцени? Да ли си препознао/ла и друге књижевне мотиве у песми? Које? У песми се може наћи и један библијски мотив.Који је то мотив? Он је у песми дат у контрасту са једним другим мотивом? Којим?

Контраст имамо и у композицији песме која је заснована на једној форми приповедања. Која је то форма приповедања која доминира кнежевом вечером ? Која је тема песме?

Дијалог у песми истиче два јунака Косовске битке. Који су то јунаци? По чему се издвајају ти јунаци од остали набројаних јунака за трпезом?Уочи сликовитост песничког израза.Запази шта је у ликовима српских јунака племенито, витешко, родољубиво. Запази епитете којима кнез карактерише јунаке док им наздравља. При здравици он прати распоред јунака за столом.Којом стилском фигуром је приказан тај распоред? Које се особине цене у средњовековној Србији? А данас?

 Како је кнез Лазар окарактерисао Милоша Обилића? Објасни поступке оклеветаног Милоша Обилића. Због чега је његова реакција вербална, пристојна и уљудна, иако је оптужба озбиљна, готово сурова? На шта се он заветује присутнима? Покажи на примеру Милошевог понашања да су дела снажнија од речи.

Завршни  део:Прочитај у твојој читанци на стр.182.одломак из Житија Стефана Лазаревића о Косовском боју. Каква је атмосфера у Србији после Косовског боја?

Шта је хтео народни песник, управо знајући какав је исход битке био, да нам пренесе? Која је идеја песме? Који је јуначки кодекс најјважнији међу витезовима?

                  Решења погледати у току рада на песми (или после рада) ради провере одговора, а не да би се само преписивали одговори, јер то није учење.

 

3.Самостални рад на песми Царица Милица и Владета војвода

 

Nastavna tema: Narodna književnost

Nastavna jedinica: Carica Milica i Vladeta vojvoda

Tip časa: obrada novog gradiva

Metode rada: Istraživački rad na tekstu. Učenik radi kod kuće koristeći pripremu sa sajta prof. srpskog jezika i književnosti www.dragadavid.webs.com, priloženu pesmu  uz pripreme, svesku za domaći rad.

Oblici rada: poluprogramirana nastava , samostalni rad učenika kod kuće

Nastavna sredstva: Čitanka za prvi razred srednje škole, Miodrag Pavlović, Klett, Beograd, 2012., sajt www.dragadavid.webs.com, i priloženu pripremu za obradu pesme.

 

Funkcionalni cilj:Zadatak ovog časa je da učenici sami otkriju (prateći postavljena pitanja i data uputstva) koji je prirodni fenomen zaodenut ruhom istorijskog događaja i svetom mašte narodnog pesnika u pesmi Carica Milica i Vladeta vojvoda.

Obrazovni cilj: Učenici primenjuju znanja iz istorije o Kosovskom boju , prave razliku između istorijskog podatka i umetničkog ostvarenja; dolaze do spoznaje da postoje formule ( odnosno arhetipovi) u narodnom pesništvu (znanje koje se kasnije primenjuje i na umetničku književnost); obnavljaju termine iz teorije književnosti koristeći ih za tumačenje pesme.

Vaspitni cilj: Učenici nauče da književna dela nisu jednosmislena nego da imaju slojevito značenje kao i svaka životna situacija; nauče da se životne situacije grupišu oko određenih tema koje imaju svoje „formule“ postojanja ( arhetipovi) koje se ne menjaju otkad postoji ljudski rod ; nauče da i loše stvari ( motiv izdaje) može da ima svoju pozitivnu ulogu jer uslovljava promenu.

 

Tok časa

 

Uvodni deo: Književna dela se inspirišu iz opažajnog sveta samog umetnika (koji često postaje i deo ljudske istorije) , ali i iz njegovog zamišljenog sveta , a samo delo najčešće je kreativna mešavina tih svetova. U nekim se delima to izričito i stavlja do znanja čitaocu kao u pesmi Sunce se devojkom ženi, ali je češće ta granica neprepoznatljiva kao u epskoj pesmi Carica Milica i vojvoda Vladeta.

Pročitajte pesmu Sunce se devojkom ženi .Uočite jednostavnost postupka narodnog pesnika u objašnjenju prirodnog fenomena: postanka zvezde Danice .

 

 Sunce se s djevojkom ženi

Djevojka je suncu govorila:

-Jarko sunce, ljepša sam od tebe!

Ako li se tome ne veruješ

Ti iziđi na to ravno nebo

Ja ću izić za goru za vodu.

Kada jutro vedro osvanulo

Izlazilo na nebo sunašce

A djevojka za goru za vodu.

Ugleda je lijepo sunašce,

Ugleda je kroz jelovo granje:

Kol’ko se je ašik učinilo,

Triput se je sunce zaigralo,

Pa odvuče lijepu djevojku,

 da je uzme sebi za ljubovcu,

Od nje posta zvijezda Danica.

Tema pesme : Ženidba sunca

Ideja pesme :Narodni pesnik objašnjava nastanak zvezde Danice

Međutim nisu sve narodne pesme tako eksplicitne. Kod nekih se pesama treba više potruditi, istraživati suštinu misli narodnog pesnika, odnosno ideju pesme. Vaš zadatak na ovome času je da istražite ideju pesme Carica Milica i Vladeta vojvoda, da pronađete koji je prirodni fenomen narodni pesnik „obukao“ u umetničko kazivanje.

 

Glavni deo:

Pažljivo pročitaj pesmu datu u prilogu ( na kraju pripreme), a zatim je analiziraj u pismenom obliku u skladu sa postavljenim zahtevima!

1.Ako pesma govori o carici Milici i knezu Lazaru o kom se ciklusu epskih pesama radi?

Ko je glavni junak tog ciklusa? Čiju smrt najviše žali narodni pesnik u tom ciklusu?

Knez Lazar Hrebeljanović preko supruge Milice (koja je carskog roda, iz roda Nemanjića) postaje poglavar srpske države. Kao poglavar on nosi simboliku broja ____________

 

2.Pored kneza Lazara koliko se još junaka spominje u pesmi?

U kojim se obrađenim delima pojavljuje istovetan broj junaka (ljudi), a i motiv izdaje?

Broj junaka asocira na određeni ciklus u prirodi koji se ponavlja, odnosno broj junaka može da simboliše ____________________

 

3.Ko je „Juda“ caru Lazaru u pesmi?

Da li bi se dogodila ikada bilo kakva promena da sve vreme vlada samo dobro? Dakle, koja je funkcija izdajnika (ovde Vuka Brankovića) u književnim delima, a i u životu uopšte?

 

4.Narodni pesnik se posebno potrudio oko portreta Miloša Obilića. U pesmi se izričito spominje Miloševo bojno koplje koje se slomilo. Zamislite bojno koplje koje se baca i čini izvanredan luk na nebeskom svodu. Ko čini takav luk u svom hodu po nebu ?

Obrati pažnju i na značenje imena Miloša Obilića. Ono znači: mio i obilje. Dakle, Miloš Obilić je u pesmi simbol za _______________________.

 

5. Obrati pažnju na forme pripovedanja u pesmi. Na kojoj formi pripovedanja je zasnovana kompozicija ove pesme?

Dijalog se vodi između ______________ i _____________ kao aktivnim sudionicima , ali njih slušaju i dve mile kćerke _____________ i _____________ kao pasivni sudionici u dijalogu.

Dakle, vojvoda Vladeta dolazi trima ženama koje čekaju kod kuće vesti sa bojnog polja. U kom književnom delu imamo tri maga koji čekaju da se pojavi zvezda koja će naznačiti rođenje velikog prosvetitelja? O čijem rođenju je reč?

Da li i vojvoda Vladeta izveštava o rođenju? O čemu on izveštava?

U Bibliji imamo priču o Lazaru koji umire, a Isus ga vaskrsava. U pesmi Carica Milica i vojvoda Vladeta, car Lazar sa svojim junacima koji ginu na Kosovu mogu da predstavljaju i određeni prirodni fenomen koji se periodično ponavlja.Pročitaj ponovo odgovore na pitanja koja si dao/ dala i uoči o kom fenomenu se radi :_________________________

 

6.Na osnovu ove analize može se zaključiti da pesma Carica Milica i vojvoda Vladeta ima za

temu_________________________________________________________________ ,

7.Da bi predstavio određeni fenomen u prirodi narodni pesnik koristi već gotove formule koje su nasleđe čovečanstva (nazvane arhetipovima) jer prirodne pojave (kao smena godišnjih doba, borba svetla sa tamom, smrt stare i rađanje nove godine itd.) jesu jedinstvene za ceo ljudski rod. Na osnovu toga može se zaključiti da je ideja ove pesme _______________________________

8.Narodni pesnik prikaz prirodnog fenomena (arhetip) često „oblači“ u ruho određenog istorijskog događaja iz istorije svog naroda (kao što je ovde Kosovski boj) uklapajući činjenice po svom znanju i osećanju za umetnost. Koje se činjenice u ovoj pesmi razlikuju od znanih istorijskih činjenica o Kosovskom boju?

Često okvir istorijskog događaja može da sputava pesničku maštu.Možda je to razlog zašto se pesma završava tragično , izdajom . Na koga se odnosi ta izdaja ukoliko pesmu tumačimo na nivou priče o prirodnom fenomenu? __________________________________

 

Završni deo : Iskaži svoje mišljenje o tome koliko je narodni pesnik uspeo da prenese atmosferu opisanog prirodnog fenomena na tebe? Ima li mesta koja nisu dobro uklopljena? Ima li detalja koja nisu obuhvaćena analizom, a smetaju, odnosno potkrepljuju tezu o datom prirodnom fenomenu? Koji bi se neki drugi istorijski ili događaj iz života čoveka mogao upotrebiti za prikaz datog fenomena?

 

Prilog:

 

Царица Милица и Владета војвода

Пошетала царица Милица

Испод града бијела Крушевца

С њоме шећу двије миле кћери:

Вукосава и лијепа Мара;

К њима језди Владета војвода

На дорату на коњу доброме;

Владета је коња ознојио

И у б'јелу пјену обукао.

Пита њега царица Милица:

"Ој Бога ти, кнежева војводо!

"Што си тако коња ознојио?

"Не идеш ли са поља Косова?

"Не виђе ли честитога кнеза,

"Господара и мога и твога?"

Ал' бесједи Владета војвода:

"Ој Бога ми, царице Милице!

"Та ја идем са поља Косова,

"Ал' не виђех честитога кнеза,

"Већ ја виђех кнежева зеленка,

"Ћерају га по Косову Турци,

"А кнез мислим да је погинуо."

Кад то зачу царица Милица,

Проли сузе низ бијело лице,

Пак још пита Владету војводу:

"Још ми кажи, кнежева војводо!

"Кад си био на Косову равну,

"Не виђе ли девет Југовића

"И десетог старог Југ-Богдана"

Ал' бесједи Владета војвода:

"Та ја прођох кроз Косово равно,

"И ја виђех девет Југовића

"И десетог старог Југ-Богдана.

"Они бјеху у пола Косова,

"Крваве им руке до рамена

"И зелени мачи до балчака;

"Али су им малаксале руке

"Сијекући по Косову Турке."

Још му рече царица Милица:

"Стан' почекај, кнежева војводо!

"Не виђе ли још два зета моја:

"Бранковића, Милош-Обилића?"

Ал' бесједи Владета војвода:

"Та ја прођох кроз Косово равно,

"И ја виђех Милош-Обилића:

"Он стајаше у пољу Косову,

"На бојно се копље наслонио.

"Бојно му се копље преломило,

"Пак на њега Турци навалише,

"До сад мислим да је погинуо;

"Ал' не виђех Вука Бранковића,

"Не виђех га, не вид'ло га сунце!

"Он издаде честитога кнеза,

"Господара и мога и твога."

                Решења погледати у току рада на песми (или после рада) ради провере одговора, а не да би се само преписивали одговори, јер то није учење.

 

4. Самостални рад на песми Изједен овчар

 

А група

Наставна тема : Народна књижевност

Наставна јединица: Провера процеса учења код ученика

Тип часа: Провера

Метода рада: Рад на тексту (анализа)  са писањем есеја (синтеза)

Облик рада : Самостални рад ученика

Наставна средства: Алгоритам - писано упутство за рад на тексту; прилог- песма „Изједен овчар“  на којој се врши провера; папир за писање есеја

Образовни циљ: Провера оспособљености ученика за процену уметничке вредности народне поезије; провера оспособљености ученика за синтезу знања – писање есеја.

Васпитни циљ: Ученик проверава своје радне способности као и радне навике, он добија процену свог рада (или нерада), односно час провере  указује на степен одговорности ученика према задацима које му поставља школа, самим тим и живот.

Функционални циљ: Провера оспособљености ученика за самостално учење

Уводни део : Вук Ст. Караџић је у својој 1.збирци народних песама забележио песму „Изједен овчар“. Песма је дата у прилогу .

 Народни песник је свој живот проводио у присном контакту са природом, уживао је у њеној лепоти. Он је, користећи стилске фигуре које најбоље дочаравају лични доживљај, описивао природу и њене феномене у својим песмама. Прочитај песму  „Изједен овчар“, и кратко запиши утисак који је на тебе оставило прво читање. Песму ћеш анализрати користећи ниже наведена питања, а затим своја опажања напиши у облику есеја на крају часа у којем ћеш написати тему и идеју песме.

Главни део часа: Прва три стиха песме говоре о месту и о времену дешавања радње. Где се дешава радња? У које доба дана се дешава радња? Како се зове форма приповедања којом песник започиње песму?

 Обрати пажњу на глагол осути се  у првом стиху, коју је стилску фигуру употребио песник ? Замисли ( нацртај  J ) то небо препуно сјајних звезда. Песник их пореди са ситуацијама из блиског му окружења. На шта га те звезде на небу подсећају ? Која је то стилска фигура? Шта недостаје овцама у пољу? А звездама на вечерњем небу? Кога представља чобанин Радоје? Која је то стилска фигура?

Радоје је заспао и њега буди Јања. Песник каже сестрица Јања.Која осећања буди у теби реч сестрица, а која осећања реч сестра? Напиши   какав је однос између сестре и брата?

Да ли је Радоје заспао услед немара? Ко је крив што не може устати? Мајку и стрину назива вештицама. Опиши какав је  однос између мајке, стрине и Радоја?  Карактер сестре и карактер мајке (и стрине) су драстично различити, која је то стилска фигура? Будући да је нелогично да мајка вади срце сину, док јој стрина држи луч ( светло )да боље види , очигледно је да су и оне персонификација неке ситуације из природе. Замисли поново вечерње небо пуно звезда , тек је пало вече (осуло се небо...). Које небеско тело иде на спавање? Ако си добро одговорио на питања , сигурно си дошао до закључка да је Радоје Сунце.Сунчев залазак на хоризонту народном песнику се чини суров и тако га и описује. Повежи суровост последње сцене са насловом песме.Из тога се може закључити да  цела песма представља једну стилску фигуру. Која је то стилска фигура?

Прочитај поново песму , притом имајући у виду песников доживљај падања вечери и  ноћи обасјане са хиљаду звезда, мир поља и стада оваца...

Завршни део часа: Писање есеја са насловом „Осу се небо звездама...“

 

Прилог

Изједен овчар

Осу се небо звездама,
И равно поље овцама,
Овцама нема чобана,
До једно дете Радоје,
И оно лудо заспало.
Буди га Јања сестрица:
„Устани горе, Радоје!
Овце ти за луг зађоше.“
„Нека и(х), сејо, не могу;
Вештице су ме изеле:
Мајка ми срце вадила,
Стрина јој лучем светлилa.“

 

Б група

 

Наставна тема : Народна књижевност

Наставна јединица: Провера процеса учења код ученика

Тип часа: Провера

Метода рада: Рад на тексту (анализа)  са сликањем радње песме (синтеза)

Облик рада : Самостални рад  ученика

Наставна средства: Алгоритам - писано упутство за рад на тексту; прилог- песма „Изједен овчар“  на којој се врши провера; папир за цртање.

Образовни циљ: Провера препознавања формула ( архетипова) понашања у породици, односно у друштву које се могу применити и на одређене циклусе ( природне појаве ) у природи; провера оспособљености ученика за анализу песме ( коришћење знања из теорије књижевности); провера оспособљености ученика за синтезу знања – цртање радње анализирање песме.Потруди се да цртеж прикаже тему и идеју песме.

Васпитни циљ: Ученик проверава своје радне способности као и радне навике , он добија процену свог рада (или нерада), односно час провере  указује на степен одговорности ученика према задацима које му поставља школа , самим тим и живот.

 Функционални циљ:Провера оспособљености ученика за самостално учење

Уводни део : Вук Ст. Караџић је у својој 1.збирци народних песама забележио песму „Изједен овчар“.Песма је дата у прилогу .

 Народни песник је свој живот проводио у присном контакту са природом, зато је  у свом певању често користио персонификацију за одређена своја запажања. Прочитај „Изједен овчар“ и настој да разоткријеш (користећи ниже постављена питања) који је природни феномен персонификован  од стране народног песника, а затим своја опажања нацртај као стрип/ карикатуру на крају часа.

Главни део часа: У самом уводу песме песник је упоредио два пејзажа.Која? Напиши  какве је све сличности нашао песник између та два пејзажа? Како народни песник доживљава та два света? Осећању лепоте и испуњености контрира трећи стих јер  неко  недостаје. Ко  недостаје овцама у пољу? Ако се пореди први стих са другим , осећа се да трећи стих треба да се пореди са четвртим , међутим то поређење песник није урадио. У четвртом стиху лукаво убацује Радоја који спава. Може се закључити да је управо он тај који недостаје звезданом небу. Дакле, дете Радоје је персонификација неког небеског тела. Ко  недостаје звезданом небу?

Радоје има и сестрицу Јању која очито брине за њега и његове овце. Она буди брата. Ако сте наслутили да је Сунце,  заправо, заспало дете , кога представља  Јања? Које небеско тело прати сваки излазак и залазак  Сунца као брижна сестра?

Радојев одговор сестрици изненађује по суровости. Који је разлог што Радоје не може устати? Како зове своју мајку и стрину? Неуобичајено је да мајка ( и стрина) буду зле, дакле, народни песник је сакрио персонификацијом још два небеска тела. Ако песник описује падање вечери и одлазак Сунца на починак, ко остаје да светли ( луч да носи) ? Дакле, које небеско тело представља стрина? Сунце залази на хоризонту,чини се да његов жар гута земља. Чија је онда персонификација мајка? Повежи радњу песме са насловом.

Завршни део часа: Нацртај (као карикатуру/стрип) истумачену  радњу песме, тако да сад главни ликови буду откривена небеска тела. Наслов цртежа је  Изједен овчар...“

Прилог

Изједен овчар

Осу се небо звездама,
И равно поље овцама,
Овцама нема чобана,
До једно дете Радоје,
И оно лудо заспало.
Буди га Јања сестрица:
„Устани горе, Радоје!
Овце ти за луг зађоше.“
„Нека и(х), сејо, не могу;
Вештице су ме изеле:
Мајка ми срце вадила,
Стрина јој лучем светлилa.“

 5. Презентације

Бановић Страхиња

 

Диоба Јакшића

 

 

 

 

Members Area

Casovi srpskog jezika i knjizevnosti

- za osnovce 

- za srednjoskolce

- za studente Filoloskog fakulteta         

   tel. 061 6378056      

Novo!  Časovi preko skype-a, uplatom na žiro račun

          

Tumacenje snova

         Kontakt

Recent Blog Entries

Recent Photos

Webs Counter

Newest Members