Spirala svetla

C

  Драга Давид


1. Професор румунског језика и књижевности и српског језика као језика друштвене средине (1986)


2. Професор српског језика и књижевности (2000)


3. Диплома Windows/Internet/Word, Панчево, 29.4.2005.


    https://dragadavid.webs.com/srpskijezikiknjiz.htm

_______________________________________________________
ОШ „Сава Максимовић“ Мраморак16.3.1996. Такмичење рецитатора, општински ниво, Ковин (рецитатори ?)


22.3.1997.Такмичење из језика и језичке културе, општински ниво, Ковин (Милица

Шљукић, V разред – I место и Данка Радишић, VI разред – III место, Мирослав

Јовановић, V разред - учешће) 


28.3.1997. Такмичење рецитатора, општински ниво, Ковин (Миљана Бошковић, VIII и  Радица Михај VII  - учешће, Бојана Крачун VIII – пласман за међуопштинско такмичење)


4.4.1997. Такмичење рецитатора, међуопштински ниво, Ковин (Бојана Крачун VIII – учешће) 


3.5 1997.  Такмичење из језика и језичке културе, међуопштински ниво, Ковин (Милица Шљукић, V разред – II  место и Данка Радишић, VI разред – I  место) 


19.2.2000.  Такмичење из језика и језичке културе, општински ниво, Ковин (Иванка ? , V разред, III место)    

 

ОШ „Ђура Јакшић“ Панчево


3.3.2001. Такмичење из језика и језичке културе, општински ниво, Панчево (Дарко Томушиловић, VI разред,  I место) 


21.4.2001. Такмичење из језика и језичке културе, међуопштински ниво, Панчево ( Дарко Томушиловић, VI разред,  I место) 


25.10.2001. Организација одласка на Сајам књига, Београд 


9. март 2002. Такмичење из језика и језичке културе, општински ниво, Панчево (Дарко Томушиловић, VII разред,  II место) 


20.4.2002. Такмичење из језика и језичке културе, међуопштински ниво, Панчево (Дарко Томушиловић, VII разред,  I место) 


11.5.2002. Такмичење из српског језика и језичке културе, републички ниво, Тршић (Дарко Томушиловић, VII  разред - III место ), Друштво за српски језик и књижевност Србије, Београд, Вукова задужбина, Тршић 


 

Медицинска школа „Стевица Јовановић“ Панчево


18.2.2003. Председник Синдиката МШ „С.Јовановић“ Панчево и члан  ИО Асоцијације просветних радника  Панчево


30-31.5.2003. Умеће комуникације, семинар,  Тим Психокод, Београд, број 1038/2003 (14 бодова)


 27.10.2003. Организација одласка на Сајам књига, Београд (7 бодова) (Правилник чл. 4)


 24.10.2004. Организација одласка на Сајам књига, Београд (7 бодова) (Правилник чл. 4)


6-9. 10.2005.  Матурска екскурзија Панчево – Будимпешта (? бодова) (Правилник чл. 4)


29.10.2005. Организација одласка на Сајам књига, Београд (7 бодова) (Правилник чл. 4)


11.3.2006. Такмичење из језика и језичке културе, општински ниво, Панчево (Милош Антић, II 2 -  I место, Срђан Николовски, II 3 и  Жељка Керчуљ, II 4 -  II место) (5 бодова) (Правилник чл. 4)


15.4.2006. Такмичење из језика и језичке културе, међуопштински ниво, Панчево (Срђан Николовски, II 3 – II  место;  Милош Антић, II 2   и  Жељка Керчуљ, II 4 – учешће) (5 бодова) (Правилник чл. 4)


21.5. 2006. Такмичење из језика и језичке културе, републички ниво, Тршић (Срђан Николовски, II 3 –  V место) (10 бодова) (Правилник чл. 4)


28. 10.2006. Организација одласка на Сајам књига, Београд (7 бодова) (Правилник чл. 4)


18.2.2007. Реизбор за председника Синдиката МШ “С.Јовановић“ Панчево, члан ИО Асоцијације просветних радника Панчево


10.3.2007. Такмичење из језика и језичке културе, општински ниво, Панчево (Александра Митић, I 4,   Викторија Бокун, I 4, Невена Радовановић, I 3 и Гордана Штефан I 3  - учешће; Жељка Керчуљ III 4 -  III место) (6 бодова) (Правилник чл. 4)


8.4.2007. Такмичење из језика и језичке културе, међуопштински ниво, Панчево (Срђан Николовски, III 3 и Жељка Керчуљ, III 4 – учешће) (5 бодова) (Правилник чл. 4)


12.5.2007. Ка савременој настави српског језика и књижевности, семинар, Друштво за српски језик и књижевност Србије, Београд, број ПА-2007/11 (6 бодова)


27.10.2007. Организација одласка на Сајам књига, Београд (7 бодова) (Правилник чл. 4)


16-18.1.2008.  49.Зимски семинар 2008, Настава српског језика и књижевности у основној и средњој школи, Друштво за српски језик и књижевност Србије, Београд, број 729/08 (20 бодова)


20-21.12.2008. Дијагностика, превенција и отклањање узрока школског неуспеха, семинар,   Центар за унапређивање комуникације и образовања “Координата“, Београд, број 33 (14 бодова)


25.10.2008. Организација одласка на Сајам књига, Београд (7 бодова) (Правилник чл. 4)


14-16.1.2009. Републички зимски семинар,   Друштво за српски језик и књижевност Србије, Београд, број 3Ц 2009/991 (18 бодова)


10.2.2009. Завршен други мандат за председника Синдиката МШ „С.Јовановић“ Панчево


марта 2009. Почетак администрације  сајта МШ „С.Јовановић“ Панчево који је основао ученик II 3 одељења Борис Стојанов. (10 бодова – за пола шк.године) (Правилник чл. 4)


28.3.2009. Такмичење рецитатора, општински ниво, Панчево (Татиана Маринковић III 3 – I место, пласман за међуопштинско такмичење) (6 бодова) (Правилник чл. 4)


3. 4.2009. Такмичење рецитатора, међуопштински ниво, Панчево (Татиана Маринковић III 3 – пласман за зонско такмичење) (6 бодова) (Правилник чл. 4)


26.4.2009. Такмичење рецитатора, зонски ниво, Сечањ (Татиана Маринковић III 3 – учешће) (5 бодова) (Правилник чл. 4)


25.10.2009. Организација одласка на Сајам књига, Београд (7 бодова) (Правилник чл. 4)


13.3.2010. Такмичење из језика и језичке културе, општински ниво, Панчево (Гордана Штефан IV 3, Ивана Стошић IV 3 и Невена Радовановић IV 3– учешће) (5 бодова) (Правилник чл. 4)


27.3.2010. Такмичење рецитатора, општински ниво, Панчево (Татиана Маринковић IV 3 – пласман за међуопштинско такмичење и Кивић Милан IV 3 – учешће) (6 бодова) (Правилник чл. 4)


Април. 2010. Такмичење рецитатора, међуопштински ниво, Панчево (Татиана Маринковић IV 3 – учешће) (5 бодова) (Правилник чл. 4)


септембар 2010. Администратор сајта МШ „С.Јовановић“ Панчево (20 бодова – за целу шк. годину) (Правилник чл. 4)


30.10.2010. Организација одласка на Сајам књига, Београд (7 бодова) (Правилник чл. 4)


12.3.2011. Такмичење из језика и језичке културе, општински ниво, Панчево (Гордана Стаменковић  I 4 и Гергељ Баша I 4 – учешће) (5 бодова) (Правилник чл. 4)


14.5.2011. Организација екскурзије Панчево - Сремски Карловци – Нови Сад, разредни старешина I 4 одељења (7 бодова) (Правилник чл. 4)


27.5.2011. Организована посета панчевачком хиподрому са ученицима I 4 одељења поводом Недеље толеранције (3 бода), (Правилник чл. 4)


Септембар 2011. Администратор сајта МШ „С.Јовановић“ Панчево (20 бодова – за целу шк. годину) (Правилник чл. 4)


27.10.2011. Организација одласка на Сајам књига, Београд (6 бодова) (Правилник чл. 4)


1.1.2011 -31.12.2011. Администратор личног сајта Спирала светла, пододељак Српски језик и књижевност. (10 бодова) (Правилник чл. 4)


10. 6.2012. Такмичење за најбољи рад на матурском испиту (гласање преко школског сајта) (6 бодова) (Правилник чл. 4)


Септембар 2012. Администратор сајта МШ „С.Јовановић“ Панчево (20 бодова – за целу шк. годину) (Правилник чл. 4)


25.10.2012. Организација одласка на Сајам књига, Београд (7 бодова) (Правилник чл. 4)


1.1.2012 -31.12.2012. Администратор личног сајта Спирала светла, пододељак Српски језик и књижевност. (10 бодова) (Правилник чл. 4)


26.1.2013.Методе наставе и учења, семинар, Агенција за образовање „Марина и Јован“ , Нови Сад, број 450-2654/12  (8 бодова)


14.2.2013. Љубав је, приредба за Дан заљубљених – организација заједно са  својим одељењем II 4 (7 бодова) (Правилник чл. 4)


16.3.2013. Такмичење из српског  језика и језичке културе, општински ниво, Панчево (Јелена Ђорђевић, I 2 и Дајана Додић, I 1– учешће) (5 бодова) (Правилник чл. 4)


23.3.2013. Такмичење рецитатора, општински ниво, Панчево (Александра Николић, I 2 и Нина Јовановић, I 1 – учешће) (5 бодова) (Правилник чл. 4)


23.3.2013. Пракса и прописи,   семинар, Друштво за српски језик и књижевност Србије, Београд,  број 543130774 (8 бодова)


18.5.2013. Презентација уџбеника српског језика и књижевности и радионица, Издавачка кућа Нови Логос, Београд  (1 бод) (Правилник чл. 4)


септембар 2013. Администратор сајта МШ „С.Јовановић“ Панчево (20 бодова – за целу шк. годину) (Правилник чл. 4)


14.9.2013.  Базар књига – организација продаје и размене књига међу ученицима у школи (7 бодова) (Правилник чл. 4)


24.10.2013. Организација одласка на Сајам књига, Београд (7 бодова) (Правилник чл. 4)


14.12.-16.12.2013. Компетентан наставник између теорије и праксе, семинар, Педагошки завод Војводине, Нови Сад, број ? (24 бода)


1.1.2013 -31.12.2013. Администратор личног сајта Спирала светла, пододељак Српски језик и књижевност. (10 бодова) (Правилник чл. 4)


13.2.2014. Љубав је, приредба за Дан заљубљених (7 бодова) (Правилник чл. 4)


15.3.2014. Такмичење из српског  језика и језичке културе,  општински ниво, Панчево (Јелена Ђорђевић II2, Надежда Ранковић II 3 , Фићи Кристина II 3, Јована Стојановић II 4, Вујковић Душан III 1,  Топић Бојан III 1, Маринковић Дајана III 1, Кугић Ален III 1, Тасић Ивана III 1 и Васић Страхиња III 1 – учешће;   Николић Лазар III 1 – III место) (5 бодова) (Правилник чл. 4)


17.3.2014. Презентација уџбеника српског језика и књижвности за I разред гиманзија и средњих стручних школа, Издавачка кућа „Нови Логос“, Београд  (1 бод) (Правилник чл. 4)


15.3.2014. Рад у комисији за прегледање тестова на Општинском такмичењу из језика, Медицинска школа „С.Јовановић“, Панчево, (3 бода) (Правилник чл. 4)


12.4.2014.  Такмичење из српског  језика и језичке културе, међуопштински ниво, Панчево (Николић Лазар III 1 – учешће) (5 бодова) (Правилник чл. 4)


19-23.5.2014. Организовање хуманитарне акције прикупљања материјалне помоћи за поплављено становништво (Обреновац) заједно са одељењем II 1(7 бодова) (Правилник чл. 4)


29.5.2014. Приредба за Дан школе (7 бодова) (Правилник чл. 4)


31.5.2014. Задаци који подстичу учење  – трибина, КЛЕТТ- друштво за развој образовања, Београд, број 109 БГ  (1 бод)


______________________________


Шк.2014/2015.год. члан Тима за промоцију школе и сарадњу са медијима.


Септембар 2014. Администратор сајта МШ „С.Јовановић“ Панчево (20 бодова – за целу шк. годину) (Правилник чл. 4)


6.9.2014.  Базар књига – организација продаје и размене књига међу ученицима у школи (7 бодова) (Правилник чл. 4)


30. 10.2014. Организација одласка на Сајам књига, Београд (7 бодова) (Правилник чл. 4)


18-19. 10.2014. ИДЕАЛ – драмска едукација за интеркултурално учење, семинар,  ЛОТРЕК,  Београд  (18 бодова) (Правилник чл.4)


25-26.10.2014. ИДЕАЛ – интеркултурално учење кроз драму, семинар, БАЗААРТ, Београд, број 06-481/2014 (16 бодова)


15.11.2014. Стиховизија, припрема ученика (Бешка Сања, I2, Николета Дениса Рошу I2 и Стојнов Милица, I2) (5 бодова) (Правилник чл. 4)


28.11.2014. Основи методологије примењеног позоришта, почетни ниво, семинар АПСАРТ-а (одржан 22-24.4.2014; 30-31.4.2014.; одржана радионица – испит 30.6.2014.), Београд (40 бодова) (Правилник чл.4)


1.1.2014 -31.12.2014. Администратор личног сајта Спирала светла, пододељак Српски језик и књижевност. (10 бодова) (Правилник чл. 4)


15-17.1.2015. Републички зимски семинар, Београд, Друштво за српски језик и књижевност Србије, Београд, број 23728 (18 бодова)


21.1.2015. Обука ( I ) за интерактивну таблу (1 бод) (Правилник чл. 4)


1.3.2015. Књижевна олимпијада, општински ниво такмичења (Милош Крецуљ, I 2, III место) (6 бодова) (Правилник чл. 4)


14.3.2015. Такмичење из језика и језичке културе, општински ниво   (Мина Кељевић I 2, Анастасија Ранковић I 2 – учешће и  Ивана Драча,  II 3 – III место)   (6 бодова) (Правилник чл. 4)


21.3.2015. Такмичење рецитатора, општински ниво, Панчево (Александра Николић, III 2, Лидија Кајтез, II 4, Катарина Драгичевић, II 4,  Александра Јовановић, II 3, Елма Бећировић, II 1, Николета Дениса Рошу , I 2 и Радован Вранић, I 1 – учешће) (5 бодова) (Правилник чл. 4)


28.3.2015.  Књижевна олимпијада, међуопштински ниво такмичења (Крецуљ Милош I 2 – учешће) (5 бодова) (Правилник чл. 4)


21.4.2015. Презентација уџбеника српског језика и књижевности за гимназије и средње стручне школе, Издавачка кућа Нови Логос, Београд (1 бод) (Правилник чл. 4)


25.4.2015. Такмичење из језика и језичке културе, међуопштински ниво (Драча Ивана, II 3 – учешће)  (5 бодова) (Правилник чл.4)


7.5.2015. Презентација, дискусија и анализа уџбеника, Издавачка кућа Едука, Београд (1 бод) (Правилник чл.4)


16.5.2015. Обука по Програму ИПА 2012, сажето предавање колегиница са семинара ИПА 2012  (1 бод) (Правилник чл.4)


3-25.5.2015. Организација Фото конкурса за ученике и професоре наше школе преко интернета. Драга Давид – III место)  (7 бодова) (Правилник чл. 4)


29.5.2015. Приредба за Дан школе, организатор (7 бодова) (Правилник чл. 4)


13.6.2015. Наставничка екскурзија Виминациум,учесник (3 бода) (Правилник чл. 4)


21.6.2015. Конференција за драмагогију „Драма у настави“, ЛОТРЕК, Београд (1бод) (Правилник чл. 4)


Шк.2015/2016.год. члан Тима за промоцију школе и сарадњу са медијима.


Септембар 2015. Администратор сајта МШ „С.Јовановић“ Панчево (10 бодова –  до краја децембра 2015.) (Правилник чл. 4)


5.9.2015.  Базар књига – организација продаје и размене књига међу ученицима у школи (7 бодова) (Правилник чл. 4)


29.10.2015. Организација одласка на Сајам књига, Београд (7 бодова) (Правилник чл. 4)


9.11.2015.  Фестивал драмске импровизације,  међуопштински ниво, Панчево (драмска група Драмамед – пласман међу пет најбољих група драмске импровизације у Србији) (6 бодова) (Правилник чл. 4)


21-22.11.2015. Медијација као начин решавања конфликта међу актерима школског живота, семинар, Центар за стручно усавршавање, Кикинда, број 84-5/11-15-26 (16 бодова)


13.12.2015. Фестивал драмске импровизације, републички ниво, Апатин (драмска група Драмамед освојила је III место) (10 бодова) (Правилник чл. 4)


1.1.2015-31.12.2015. Администратор личног сајта Спирала светла, пододељак Српски језик и књижевност. (10 бодова) (Правилник чл. 4)


27.1.2016. Обука ( II ) за интерактивну таблу (1 бод) (Правилник чл. 4)


11-13.2.2016. Републички зимски семинар, Београд, Друштво за српски језик и књижевност Србије, Београд, број25/8 (18 бодова) .


27.1.2016. Приредба за Св. Саву – Школска слава, организатор (7 бодова) (Правилник чл. 4)


19.2.2016. Приредба Љубав је..., организатор (7 бодова) (Правилник чл. 4)


12.3.2016. Књижевна олимпијада – општински ниво (Јована Вушуровић, II 2,  и Милош Крецуљ, II 2 – III место,  Драча Ружица, II2 - учешће) (6 бодова) (Правилник чл. 4)


11-18.3.2016. Литерарни конкурс – школско интернет  такмичење (Милош Крецуљ, II 2 -  I место, Теодора Трајковић,II 2 -  II место и Николета Дениса Рошу, II 2 –III место) (6 бодова) (Правилник чл. 4)


18.3.2016. Маскенбал у школи, организатор (7 бодова) (Правилник чл. 4)


9.4.2016. Књижевна олимпијада, окружно такмичење (Јована Вушуровић, II 2,  и Милош Крецуљ, II 2 –  учешће) (5 бодова) (Правилник чл. 4)


23.4.2016. Фрушкогорски маратон, учесник, (7 бода) (Правилник чл. 4)


30.5.2016. Приредба за Дан школе, организатор (7 бодова) (Правилник чл. 4)


10.9.2016. Базар књига у нашој школи, организатор (7 бодова) (Правилник чл. 4)


26.10.2016. Београдски сајам књига, организатор посете (7 бодова) (Правилник чл. 4)


19.11.2016. Искористи час, семинар,  ЗУОВ, Кикинда, бр.3714/390-2016. (8 бодова) 


29.11.2016. Фестивал драмске импровизације,  покрајински  ниво, Панчево (драмска група Драмамед – пласман међу десет најбољих група драмске импровизације у Војводини) (6 бодова) (Правилник чл. 4)


1.1.2016 -31.12.2016. Администратор личног сајта Спирала светла, пододељак Српски језик и књижевност. (10 бодова) (Правилник чл. 4)


9-11.2.2017. Републички зимски семинар, Београд, Друштво за српски језик и књижевност Србије, Београд, бр. РЗС 27/20  ( 24 бода)


14.2.2017. Организација приредбе Љубав је... (7 бодова) (Правилник чл. 4)


20.2.2017. Плејбек театар - сусрет са стрчњацима и практичарима који се баве драмом и позориштем у образовању, БАЗААРТ, присуство скупу. (2 бода) (Правилник чл. 4)


24.2.2017. Огледни час – Психодрамско читање лектире Проклета авлија одржано у IV 1одељењу од стране проф. српског језика Данице Вулићевић и психолога Гордане Марић, уз асистенцију проф. српског језика и књижевности Драге Давид. (2 бода) (Правилник чл. 4)


2.3.2017. Угледни час Симболика лековитог биља у одељењима  I 4 и I 2 одржале су проф. биологије Наталија Грујић и проф. српског језика и књижевности Драга Давид. (6 бодова) (Правилник чл. 4)


 8.3.2017. Представа  драмске секције Драмамед за Дан жена у нашој школи. Представљање плејбек театра. Организатор представе и ментор драмске секције проф. Драга Давид (7 бодова) (Правилник чл. 4)


15.3.2017. Гостовање „Драмамед“-а у радио емисији РТВ Панчева И ми смо ту Добриле Јовановић.Ученице Татијана Предојевић, I 4, и Мина Кељевић, III 2,  заједно са проф. Драгом Давид представљају рад драмске секције Медицинске школе. (3 бода) (Правилник чл. 4)


18.3.2017. Књижевна олимпијада – општински ниво. (Марија Недимовић-Клипа, I 3 – III место;  Драча Ружица,  III 2 – II место и Јована Вушуровић, III 2 – II место. Све три ученице имају пласман за међуопштинско такмичење. Милош Крецуљ, III 2 – IV место) (6 бодова) (Правилник чл. 4)


31.3.2017. Гостовање драмске секције Драмамед у Пољопривредној школи Јосиф Панчић из Панчева. Представљање плејбек театра.Организатор представе и ментор драмске секције проф. Драга Давид (3 бода) (Правилник чл. 4)


8.4.2017. Књижевна олимпијада, међуопштински ниво (Марија Недимовић-Клипа I 3 – II место;  Драча Ружица,  III 2 – II место и Јована Вушуровић, III 2 – II место. ) (6 бодова) (Правилник чл. 4)


2015-2017. – Друга година едукације за психодрамског терапеута у класи др Душана Поткоњака, оснивача СПА Морено Београд.


2016-2017. Прва година едукације за групног аналитичара у класи др Марије Везмар.


2016-2017. Члан Тима за каријерно вођење.

 


 

 

 

Members Area

Casovi srpskog jezika i knjizevnosti

- za osnovce 

- za srednjoskolce

- za studente Filoloskog fakulteta         

   tel. 061 6378056      

Novo!  Časovi preko skype-a, uplatom na žiro račun

          

Tumacenje snova

         Kontakt

Recent Blog Entries

Recent Photos

Webs Counter

Newest Members