Spirala svetla

C

Književnost - rešenja     ( I-IV razred)          

   Sadržaj stranice:              

    I razred

        - teorija književnosti ( epika i drama) - u pripremi

        - test ( stari vek  )

        -kontrolni zadatak( narodna knjiž).

        - test (srednjovekovna, humanizam, renesansa, barok, klasicizam)

        - godišnji test - u pripremi

   II razred

        - test (prosvetiteljstvo i srpski klasicizam)

        - kontrolni zadatak (teorija knjiž. - lirika )- u pripremi

        - kontrolni zadatak (realizam) - u pripremi

        - godišnji test ( prosvetiteljstvo, srp. klasicizam, romantizam, realizam)

   III razred

        - kontrolni zadatak (moderna) - u pripremi

        - godišnji test  ( moderna i međuratna)

   IV razred

        - kontrolni zadatak - (savremena knjiž - lirika) - u pripremi

        - godišnji test ( savremena književnost )

                    

      Rešenja za  I razred                     

        - teorija književnosti ( epika i drama) - u pripremi

        - test ( stari vek  ) (*Napomena: odgovori su u vašim sveskama, u čitankama , u interpretacijama, na internetu ...)

        -kontrolni zadatak( narodna knjiž)  Klikni na link REŠENJA

        - test (srednjovekovna, humanizam, renesansa, barok, klasicizam)

            (*Napomena: odgovori su u vašim sveskama, u čitankama , u interpretacijama, na internetu...)

        - godišnji test - u pripremi

.................................................................................................................................

                            ( u pripremi)

       Rešenja za II razred                         

         - test (prosvetiteljstvo i srpski klasicizam)

                (*Napomena: odgovori su u vašim sveskama, u čitankama , u interpretacijama, na internetu...)

        - kontrolni zadatak (teorija knjiž. - lirika )- u pripremi

        - kontrolni zadatak (realizam) - u pripremi

        - godišnji test ( prosvetiteljstvo, srp. klasicizam, romantizam, realizam) 

                 (*Napomena: odgovori su u vašim sveskama, u čitankama , u interpretacijama, na internetu...)                 

.................................................................................................................................

                               ( u pripremi)

 

      Rešenja za III razred                       

        - kontrolni zadatak (moderna) - u pripremi

        - godišnji test  ( moderna i međuratna)

.................................................................................................................................

                              ( u pripremi)

 

      Rešenja za    IV razred      

       - kontrolni zadatak - (savremena knjiž - lirika) - u pripremi

        - godišnji test ( savremena književnost )

................................................................................................................................      

    Godišnji test - savremena književnost

  

1. angažovana knjiž.

2. savremena knjiž.

3. stalno odlaganje stvari

4. danski

5. Hamlet lud/ pametan, Gertruda izdajica Horacije veran, Laert osvetnik,

Ofelija mlada/ luda / nevina kraj Klaudije izdajica/ bratoubica, otac Hamletov duh/ nebiće, Polonije poltron

6. drama, tragedija

7.humanizam i renesansa

8.Romeo i Julija / Hamlet/ Kralj Lir / Magbet/ Ričard treći

9. 87 pesama

10.Kora

11. materijalni i duhovni

12.lirska, svatovska/ ljubavna

13.zamena/ preplitanje zamenica u stihovima

14.mešanje pesničkih slika primljenih raznim čulima

15. anafora i gradacija

16. eufemizam

17. motiv anđelaKalenić i motiv zografaManasija

18.KalenićTvoj mač u korice da vratim, ManasijaZografe, Šta vidiš na dnu noći?

19. plava i crvena

20.Branko, deda Rade, deda Petrak, stric Nidžo

21. reminescencija prisećanje, efemernost prolaznost

22. sigurnost

23. smrt

24.roman esej

25. pisac sažima vreme, radnje nema

26.rodoljublje, ljubav,

27. eliptičnost, blanko verso

28. u seluRabrovica kod Valjeva

29. u selu Dolac kod Travnika .

30.Dušanov zakonik, XIV vek

31.Za sebra/ Za nerotkinje/ ZA vojnike

32.misaona, sonet

33. strah od smrti / ljubav prema životu

34

1.Al sva su vrata zatvorena. Svi su / odjeci mrtvi. Nikad tako voleli nisu / Da li ću iznenaditi tajnu smrti , ja žrtva? Triptihon za Euridiku , B.Miljković

2. Sipao je kafu / u šolju/ sipao je mleko/ u šolju s kafom.Doručak, Žak Prever

3. Zar iko ostane veran/ onome šta izgubi?Rekvijem, M.Pavlović

4.Nikad da se završi taj kameni san/ probuditi te moram...Kameni san, S.Raičković

5.Kuda će oni što se klone zveri?Naučite pjesan, M.Pavlović

6. Za Jefimije / za svete Tereze/ za svaku Sapfo... Za nerotkinje, D.Maksimović

7.Obično osam nogu ima Konj, V.Popa

8.Poslednja ptico mom liku se okreni/ izgovori tiho ovo ime/ i onda se u vazduhu skameniKameni san, S.Raičković

9. Na pogreb mrtvog lista / krenula puža dva Pesma puževa koji idu na pogreb, Žak Prever

10.Ulica mu propije / sve zelene novčanica Kesten, V.Popa

11.Ovog puta / umro je neko blizuRekvijem, M.Pavlović

12.Tuđe senke ne daju / munju tvoga mača / u korice da vratimKalenić, Vasko Popa

13. Jedna je žena sa mnom prešla reku.../ a ja ne znam ko je onaPočetak pesme,M.Pavlović

14.Trska koja misli / ionako će je stićiPatka, Vasko Popa

15.Dva i dva su četiri/ čet’ri i čet’ri su osam Stranica iz vežbanke, Žak Prever

16.Smeha tvoga da nema/ zidovi nikad /iz očiju nestajaliSmeha tvoga da nema, Vasko Popa

17.Žuto oko samoćeMaslačak, Vasko Popa

18.Kuda pobeći u ovaj dan?.../ Zar nikuda pobeći u ovaj dan?U zimski sumrak,S.Raičković

19.Alah il ilalah Manasija, Vasko Popa

20. Ja sviram klavir / pričao je jedan/ ja sviram violinu Vergl, Žak Prever

 

Members Area

Casovi srpskog jezika i knjizevnosti

- za osnovce 

- za srednjoskolce

- za studente Filoloskog fakulteta         

   tel. 061 6378056      

Novo!  Časovi preko skype-a, uplatom na žiro račun

          

Tumacenje snova

         Kontakt

Recent Blog Entries

Recent Photos

Webs Counter

Newest Members