Spirala svetla

C

Rešenja za narodnu književnost

 

Решењa: Кенежева вечера (Едукино издање уџбеника)

 

Увод: Отвори читанку на страни 139. Док гледаш  слику Адама Стефановића Косовски бој покушај да се присетиш историјских података које знаш о том боју. Напиши кратко одговоре на следећа питања јер ће то бити увод у есеј (писмени састав) којим треба да се заврши овај домаћи рад. Ко се са ким борио? Србија и Турска / Кнез Лазар Хребељановић са српским  народом против цара Мурата и турске војске... Зашто? Кнез Лазар  се бори да одбрани Србију, Мурат да би је освојио. Под којим условима? Надмоћ је била на турској страни. Ко је победио, шта каже историја? Турска. А шта народ каже? Победник је кнез Лазар уз помоћ Милоша Обилића, они су хероји у смрти, због поднете жртве..Напомена! Формулације твог одговора биће различите од ових понуђених, битно је да твоји одговори буду тачни и да су писмено написани.Ако се не сећаш појединих података, провери их у свом уџбенику историје или на интернету.

Покушај да замислиш те дане толико битне за српски народ и његову слободу затим прочитај песму Кнежева вечера (са стр.137.). Обрати пажњу на мотиве и тематику песме .

 

Главни део: После читања песме покушај да одговориш у писменом облику на следећа питања која ће ти помоћи да сам анализираш песму, истовремено ствараш белешке које ћеш искористити за главни део (разраду) есеја.

Који је део песме оставио најјачи утисак на тебе? Најјачи утисак  је оставио Милошев говор, односно његова одбрана пред оптужбом кнеза Лазара. Зашто?  Зато што друге песме из циклуса о Косовском боју говоре о томе да он није издао већ да је убио Мурата.  Који је мотив исказан у тој сцени? Кнез Лазар истиче мотив невере- издаје, а Милош Обилић истиче мотив верности.  Да ли си препознао/ла и друге књижевне мотиве у песми? Које? Мотив храбрости/јунаштва, племенитости, лепоте, младост... У песми се може наћи и један библијски мотив. Који је то мотив? Мотив издаје/Каина и Авеља. Он је у песми дат у контрасту са једним другим мотивом? Којим? Мотив издаје је у контрасту са мотивом верности.

Контраст имамо и у композицији песме која је заснована на једној форми приповедања. Која је то форма приповедања која доминира Кнежевом вечером ? Дијалог (кнеза Лазара и Милоша Обилића)Која је тема песме?Дијалог између Лазара и Милоша/Лазарева оптужба и Милошева вербална одбрана...

Дијалог у песми истиче два јунака Косовске битке. Који су то јунаци? Кнез Лазар и Милош Обилић. По чему се издвајају ти јунаци од осталих набројаних јунака за трпезом? Лазар је главни, старешина, а Милош најмлађи, али и најхрабрији. Уочи сликовитост песничког израза. Запази шта је у ликовима српских јунака племенито, витешко, родољубиво. Запази епитете којима кнез карактерише јунаке док им наздравља. При здравици он прати распоред јунака за столом. Којом стилском фигуром је приказан тај распоред? Градацијом. Које се особине цене у средњовековној Србији? Племенитост, јунаштво, верност, одрешитост, поштовање старијих... А данас? Данас се цене више особине антијунака ...

 Како је кнез Лазар окарактерисао Милоша Обилића? Милош је окарактерисан као невера, као издајник. Објасни поступке оклеветаног Милоша Обилића. Због чега је његова реакција вербална, пристојна и уљудна, иако је оптужба озбиљна, готово сурова? Милош је млад, поштује старијег кнеза Лазара, али зна да је лажно оптужен па се  брани, како и доликује витезу... На шта се он заветује присутнима? Он говори да ће показати сутра на Косову ко је вера, а ко невера, односно да су дела снажнија од речи.Покажи на примеру Милошевог понашања да су дела снажнија од речи. Из других песама о Косовском боју знамо да је  он то доказао убиством Мурата.

Завршни  део: Прочитај у твојој читанци на стр.293.одломак из Житија Стефана Лазаревића о Косовском боју. Напиши своје одговоре јер они представљају закључак твог есеја. Каква је атмосфера у Србији после Косовског боја? Србија је у жалости због погибије својих јунака на бојишту.

Прочитај и кратки текст из читанке са стр.295. који обрађује ликове кнеза Лазара и Милоша Обилића.

Шта је хтео народни песник, управо знајући какав је исход битке био, да нам пренесе песмом Кнежева вечера? Родољубље се показује на делу, верност је одлика јунака, витеза. Која је идеја песме? Цела песма показује које се врлине цене у народу...Који је јуначки кодекс најјважнији међу витезовима? Која је дужност владара једне државе? Најважнија је верност, поверење међу витезовима, затим племенитост , храброст...

 

Решења: Кнежева вечера ( Клетово издање уџбеника)

Увод: Отвори читанку на страни 122.Док гледаш  слику Оље Иваницки Косовски бој покушај да се присетиш историјских података које знаш о том боју. Покушај да замислиш те дане толико битне за српски народ и његову слободу затим прочитај III песму ( са стр.123.) која се уобичајено може наћи под насловом Кнежева вечера. Обрати пажњу на мотиве и тематику песме .

Главни део: После читања песме покушај да одговориш у писменом облику на следећа питања која ће ти помоћи да сам анализираш песму.

Који је део песме оставио најјачи утисак на тебе? Најјачи утисак  је оставио Милошев говор, односно његова одбрана пред оптужбом кнеза Лазара. Зашто?  Зато што што друге песме из циклуса о Косовском боју говоре о томе да он није издао већ да је убио Мурата.  Који је мотив исказан у тој сцени?Кнез Лазар истиче мотив невере- издаје, а Милош Обилић истиче мотив верности.  Да ли си препознао/ла и друге књижевне мотиве у песми? Које? Мотив храбрости/јунаштва, племенитости, лепоте, младости... У песми се може наћи и један библијски мотив.Који је то мотив? Мотив издаје. Он је у песми дат у контрасту са једним другим мотивом? Којим?Мотив издаје је у контрасту са мотивом верности.

Контраст имамо и у композицији песме која је заснована на једној форми приповедања. Која је то форма приповедања која доминира кнежевом вечером ? Дијалог (кнеза Лазара и Милоша Обилића)Која је тема песме?Дијалог између Лазара и Милоша/Лазарева оптужба и Милошева вербална одбрана...

Дијалог у песми истиче два јунака Косовске битке. Који су то јунаци?Кнез Лазар и Милош Обилић. По чему се издвајају ти јунаци од остали набројаних јунака за трпезом? Лазар је главни, старешина , а Милош најмлађи , али и најхрабрији. Уочи сликовитост песничког израза.Запази шта је у ликовима српских јунака племенито, витешко, родољубиво. Запази епитете којима кнез карактерише јунаке док им наздравља. При здравици он прати распоред јунака за столом.Којом стилском фигуром је приказан тај распоред?Градацијом .Које се особине цене у средњовековној Србији? Племенитост, јунаштво, верност, одрешитост, поштовање старијих... А данас?Данас се цене више особине антијунака ...

 Како је кнез Лазар окарактерисао Милоша Обилића? Милош је окарактерисан као невера као издајник. Објасни поступке оклеветаног Милоша Обилића. Због чега је његова реакција вербална, пристојна и уљудна, иако је оптужба озбиљна, готово сурова? Милош је млад , поштује старијег кнеза Лазара, али зна да је лажно оптужен па се  брани , како и доликује витезу... На шта се он заветује присутнима? Он говори да ће показати сутра на Косову ко је вера , а ко невера, односно да су дела снажнија од речи.Покажи на примеру Милошевог понашања да су дела снажнија од речи.Из других песама о Косовском боју знамо да је  он то доказао убиством Бајазита.

Завршни  део:Прочитај у твојој читанци на стр.182.одломак из Житија Стефана Лазаревића о Косовском боју. Каква је атмосфера у Србији после Косовског боја? Србија је у жалости због погибије својих јунака на бојишту.

Шта је хтео народни песник, управо знајући какав је исход битке био, да нам пренесе?Родољубље се показује на делу , верност је одлика јунака, витеза.Која је идеја песме? Цела песма показује које се врлине цене у народу...Који је јуначки кодекс најјважнији међу витезовима? Најважнија је верност, поверење међу витезовима, затим племенитост , храброст...

 

На крају , проверава се да ли су постигнути циљеви часа!

Образовни циљ: Спознати уметничку вредност народне поезије( препознавање стилских фигура као што су епитети, контраст, градација... уочавање композиције песме која се заснива на дијалогу ; увежбавање уочавања мотива, формулисања теме и идеје песме ;обнављање историјских чињеница као и разликовање историјских чињеница од неисторијских...)

Васпитни циљ: Развијање родољубивог осећања, части, јунаштва, племенитост; разликовања доброг од лошег поступања; суочавање са проблемом и његово мирно решавање...

Функционални циљ: Самостално учење , уз коришћење уџбеника

 

Rešenja: Carica Milica i Vladeta vojvoda

Uvodni deo : -

Glavni deo:

Pažljivo pročitaj pesmu datu u prilogu ( na kraju pripreme), a zatim je analiziraj u pismenom obliku u skladu sa postavljenim zahtevima!

1.Ako pesma govori o carici Milici i knezu Lazaru o kom se ciklusu epskih pesama radi? Kosovski ciklus.

Ko je glavni junak tog ciklusa? Knez Lazar. Čiju smrt najviše žali narodni pesnik u tom ciklusu?Kneza Lazara.

Knez Lazar Hrebeljanović preko supruge Milice (koja je carskog roda, iz roda Nemanjića) postaje poglavar srpske države. Kao poglavar on nosi simboliku broja  jedan jer svaka država ima jednog poglavara.

 

2.Pored kneza Lazara koliko se još junaka spominje u pesmi? Vojvoda Vladeta, devet Jugovića, stari Jug Bogdan,Vuk Branković , Miloš Obilić , dakle pet junaka (ako se svih devet Jugovića računaju kao jedan, jer se oni nikad ne odvajaju u pesmama), a šesti je knez Lazar.  

U kojim se obrađenim delima pojavljuje istovetan broj junaka (ljudi), a i motiv izdaje?Npr. Biblija - tajna večera.

Broj junaka asocira na određeni ciklus u prirodi koji se ponavlja, odnosno broj junaka može da simboliše broj meseci (6 meseci za kojih sunce "raste" na nebeskom svodu, odnosno, dan bude sve veći)

 

3.Ko je „Juda“ caru Lazaru u pesmi? Vuk Branković

Da li bi se dogodila ikada bilo kakva promena da sve vreme vlada samo dobro? Ne Dakle, koja je funkcija izdajnika (ovde Vuka Brankovića) u književnim delima, a i u životu uopšte?Oni imaju funkciju promene stanja.

 

4.Narodni pesnik se posebno potrudio oko portreta Miloša Obilića. U pesmi se izričito spominje Miloševo bojno koplje koje se slomilo. Zamislite bojno koplje koje se baca i čini izvanredan luk na nebeskom svodu. Ko čini sličan "luk" u svom hodu po nebu ? Sunce, njegov hod po nebeskom svodu.

Obrati pažnju i na značenje imena Miloša Obilića. Ono znači: mio i obilje. Dakle, Miloš Obilić je u pesmi simbol za sunce koje je milo narodu jer daje obilje ( hrane i toplote...)

 

5. Obrati pažnju na forme pripovedanja u pesmi. Na kojoj formi pripovedanja je zasnovana kompozicija ove pesme? Na dijalogu.

Dijalog se vodi između kneginje Milice i Vladete vojvode kao aktivnim sudionicima, ali njih slušaju i dve mile kćerke Vukosava i Mara kao pasivni sudionici u dijalogu.

Dakle, vojvoda Vladeta dolazi trima ženama koje čekaju kod kuće vesti sa bojnog polja. U kom književnom delu imamo tri maga koji čekaju da se pojavi zvezda koja će naznačiti rođenje velikog prosvetitelja? U Bibliji, Jevanđelijima .O čijem rođenju je reč? Isusa Hrista.

Da li i vojvoda Vladeta izveštava o rođenju? Ne. O čemu on izveštava? On izveštava o smrti.

U Bibliji imamo priču o Lazaru koji umire, a Isus ga vaskrsava. U pesmi Carica Milica i vojvoda Vladeta, car Lazar sa svojim junacima koji ginu na Kosovu mogu da predstavljaju i određeni prirodni fenomen koji se periodično ponavlja. Pročitaj ponovo odgovore na pitanja koja si dao/ dala i uoči o kom fenomenu se radi. Budući da se u pesmi radi o šest junaka koji učestvuju u bici na Kosovu od kojih Miloš (kao i Lazar) gine i to krajem juna meseca, može se reći da se radi o "pogibiji" sunca za letnji solsticij, kada on 22.juna postaje slabiji ( slama mu se bojno koplje, kako je rečeno u pesmi ) da bi početkom zime skoro nestao sa horizonta i ponovo se rodilo za vreme zimskog solsticija, 22.decembra, koje je opisano i kao rođenje Isusa Hrista u nekim legendama.

 

6.Na osnovu ove analize može se zaključiti da pesma Carica Milica i vojvoda Vladeta ima za

temu izveštaj o smrti junaka u Kosovskom boju.

7.Da bi predstavio određeni fenomen u prirodi narodni pesnik koristi već gotove formule koje su nasleđe čovečanstva (nazvane arhetipovima) jer prirodne pojave (kao smena godišnjih doba, borba svetla sa tamom, smrt stare i rađanje nove godine itd.) jesu jedinstvene za ceo ljudski rod. Na osnovu toga može se zaključiti da je ideja ove pesme prikaz "smrti" (slabljenja sunca)za vreme letnjeg solsticija (koje se skoro poklapa sa datumom Kosovske bitke).

8.Narodni pesnik prikaz prirodnog fenomena (arhetip) često „oblači“ u ruho određenog istorijskog događaja iz istorije svog naroda (kao što je ovde Kosovski boj) uklapajući činjenice po svom znanju i osećanju za umetnost. Koje se činjenice u ovoj pesmi razlikuju od znanih istorijskih činjenica o Kosovskom boju?Nepoznati su istoriji Miloš Obilić, devet Jugovića,Vuk Branković nije bio izdajica...

Često okvir istorijskog događaja može da sputava pesničku maštu. Možda je to razlog zašto se pesma završava tragično, izdajom . Na koga se odnosi ta izdaja ukoliko pesmu tumačimo na nivou priče o prirodnom fenomenu? Narodni pesnik je hteo prikazati da sunce posle letnjeg solsticija bude izdan ( od strane neprijatelja) i zato se njegova snaga smanjuje, odnosno moć opada i "umire".

 

Završni deo : Iskaži svoje mišljenje o tome koliko je narodni pesnik uspeo da prenese atmosferu opisanog prirodnog fenomena na tebe? Ima li mesta koja nisu dobro uklopljena? Ima li detalja koja nisu obuhvaćena analizom, a smetaju, odnosno potkrepljuju tezu o datom prirodnom fenomenu? Koji bi se neki drugi istorijski ili događaj iz života čoveka mogao upotrebiti za prikaz datog fenomena?

Na ova pitanja morate odgovarati sami jer je to lični stav .

 

 

................................................................................................................................

 

Members Area

Casovi srpskog jezika i knjizevnosti

- za osnovce 

- za srednjoskolce

- za studente Filoloskog fakulteta         

   tel. 061 6378056      

Novo!  Časovi preko skype-a, uplatom na žiro račun

          

Tumacenje snova

         Kontakt

Recent Blog Entries

Recent Photos

Webs Counter

Newest Members