Spirala svetla

C

Rešenja ( stilske figure )1.Oj Karlovci , mesto moje drago(...)  - APOSTROFE /  EPITET (drago)
2.gleda dole reku, vrelo, luga / drvo žbune, gore i vrleti. - ASINDET
3.reko silna / vinogradi umiljati -  APOSTROFE / EPITETI (silna, umiljati)
4.jarko sunce /luda braćo  - APOSTROFE / EPITETI (jarko, umiljati)
5.krv se stvori ka morska pučina - POREĐENJE

6. Mesečina – al' meseca nema - KONTRAST
7.moja mila zelen venac snila – EPITET (zelen)
  pak se malo u snu nasmijala
8.od toga se ponoć zasijala.  HIPERBOLA
 
9.Misli aga svakojake misli:  LIRSKI PARALELIZAM ( misli-misli)
10.Od balčaka i od devojaka  POLISINDET (ponavljanje i)
    i od lova i od sokolova
    i od zlata i od ljuta rata

11.Đeco moja, hrabri zatočnici, APOSTROFE / EPITET (hrabri)
12.vas je ova zemlja porodila  PERSONIFIKACIJA (zemlja rađa)
13.krševita, ali vama zlatna. EPITETI dati u KONTRASTU (krševita, zlatna )
 
14.Nit' ko šapće, nit' ko zbori,

   nit' ko pjeva, nit' se smije... POLISINDET ( ponavljanje nit’) / ANAFORA (nit’ na početku oba stiha)

 
15. Krotko jagnje pokraj mrka vuka, KONTRAST (jagnje – vuk) / METAFORE(jagnje, vuk) / EPITET (krotko, mrk)

16. tanka vila pored zmaja ljuta... KONTRAST (vila- zmaj) / METAFORE(vila, zmaj) /  EPITET (tanka, ljuti)

17. s palom, s ognjem, s kolcem, s uljem vrelijem ASINDET / GRADACIJA   
 
18. Djedi vaši rodiše se tuđer,

     oci vaši rodiše se tuđer,
    i vi isti rodiste se tuđer    EPIFORA (tuđer) / GRADACIJA ( djedi, oci, vi )

 
19.Dobar junak da je čovjek taki  KONTRAST ( dobar je junak , ali nije dobar čovek)

20. ne zvekeće gvožđe svijetlo

      niti grme cijevi…              ONOMATOPEJA (zvekeće, grme)


21.Jadna raja zemlji popadala 
     ter je vuku konji kriloozi     
    i po prahu i po kalu...   EPITETI ( jadna, krilonozi )
 
22.Dokle dahnu, rukom mahnu
     Durak huknu, sve zamuknu ALITERACIJA (ponavljanje h , n, k) / ASONANCA (ponavljanje u) / ONOMATOPEJA (dahnu, huknu)


Members Area

Casovi srpskog jezika i knjizevnosti

- za osnovce 

- za srednjoskolce

- za studente Filoloskog fakulteta         

   tel. 061 6378056      

Novo!  Časovi preko skype-a, uplatom na žiro račun

          

Tumacenje snova

         Kontakt

Recent Blog Entries

Recent Photos

Webs Counter

Newest Members