Spirala svetla

C

Verba volant, scripta manent.

        

      NIJE DOVOLJNO SLUŠATI, TREBA I ČUTI.

 

      NIJE DOVOLJNO ČUTI , TREBA I RAZUMETI.

 

       NIJE DOVOLJNO SHVATITI, TREBA I PRIMENITI.                             

                                    (Sanskritska poslovica) 

    

 

                                                          

 O ČOVEKU

 

* Ko još nije izgubio nadu, svakog se jutra budi neporažen. (Đuro Šušnjić)

* Sloboda , Sančo, jedan je od najdragocenijih darova koje su nebesa dala ljudima...jer obaveze zbog zahvalnosti na primljenim dobročinstvima i milostima, okovi su, koji ne daju duši slobodnog maha. ( Don Kihot, Servantes)

* Ako nisi bio poštovan, a postao si velik;

 ako si bio siromah, a postao si bogat;

 i ako si postao upravitelj grada,

 ne budi tvrda srca zbog svog napredovanja,

 jer postao si samo čuvar stvari koje je bog pribavio. ( Egipatska mudrost)

* Nije svačija želja plodna, ni svaka pomisao praćena voljom i snagom koja želje ostvaruje. (I.Andrić, Na Drini ćuprija)

* Svoje nepoštenje prikrivao je , kao što to često  u životu biva, velikom revnošću i preteranom strogošću. ( O Abidagi, Na Drini ćuprija, I.Andrić)

* Čovek često čuje ono čega se boji ili čemu se nada. ( Na Drini ćuprija, I.Andrić)

* Ono nezdravo i ružno ljubopitstvo je naročito razvijeno kod sveta čiji je život prazan, lišen svake lepote i siromašan uzbuđenjima i doživljajima. (Na Drini ćuprija , I. Andrić)

* Posle jedne velike odluke sve postaje lako i jednostavno.(Na Drini ćuprija, I.Andrić)

* Ima tri stvari koje se ne daju sakriti , a to su: ljubav, kašalj i siromaštvo. ( Na Drini ćuprija, I. Andrić)

* Nije dovoljno jednoj stvari okrenuti leđa pa da prestane da nas goni i muči. ( Na Drini ćuprija, I. Andrić)

* Ne uzimaj uzalud imena Gospoda svojega. (Treća Božja zapovest)

* Poštuj oca svojega i mater svoju da ti dobro bude i da dugo poživiš na zemlji. (Peta božja zapovest) Seti se da ćeš sam postati otac odnosno majka, pa će ti se vratiti kao sto si učinio.

* Ne ubij! ( Šesta Božja zapovast) Čovek nije Bog niti mu priliči da poželi Njegovo mesto.

* Ne čini preljube! (Sedma Božja zapovest)

* Ne kradi ! ( Osma Božja zapovest) Ne teši se "malom" krađom, ona je i dalje krađa.

* Ne svedoči lažno na bližnjega svoga. (Deveta Božja zapovest) Ako nemaš o drugom šta dobro reći, uzmi vode u usta i ćuti.

* Ne poželi ništa šta je tuđe. (Deseta Božja zapovest) Ono što je tuđe , nikad ne može biti tvoje ,niti se u tome može uživati jer se ne poznaje vrednost. Uživaj dok stvaraš, tek je to onda tvoje, to  ne može nikad biti tuđe.

* Ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim i svom dušom svojom i svim umom svojim i svom snagom svojom. (Hristova beseda na Gori)

* Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe.( Hristova beseda na Gori)

* Bogatstvo nije bogatstvo ako se ne uloži u život (decu) ( Gospa Nola, I. Sekulić)

* Život nam vraća samo ono što mi drugima dajemo. (Ex Ponto, I. Andrić)

* A true creator is one who inspires us to loftier , more noble felings and teaches us to hate conflict and destruction . (Tesla)

* Ruka koja daje uvek je iznad one koja prima. (Kineska poslovica)

* Ako nemaš ono što želiš, nauči da voliš ono što imaš.

* Čovek ne raste i ne stari postepeno, život se pre pomera u vidu naglih odlučujućih prelaza. ( Mari Luiz fon Franc)

* Što protivnik jače zamahne, brže padne. ( mudrost u aikidu)

* Ukoliko u vama ne iskrsava odgovor, nedovoljno su čiste vaše pomisli.  (Prostranstvo ljubavi , V. Megre)

* Muškarac mora da se oseća bar u nečem jaim od žene ( da bi poštovao sebe). (Prostranstvo ljubavi , V. Megre) 

* Ne treba lagati ( *priča s detetom Anjutkom ! ) . Nužno je prosto iskreno želeti da se pomogne čoveku. Pomoći , a ne saosećati. Treba biti slobodan od karmičkih dogmi, ili tačnije, biti jači od njih. (Prostranstvo ljubavi , V. Megre) 

* Nije razgovarala sa tamnom stranom čovekovog Ja. Ignorisala je  tamnu stranu , obraćajući se samo onom svetlu, koje postoji u duši svakoga. (Prostranstvo ljubavi , V. Megre) 

 

O BOLESTI  

* Dokle god budemo verovali da moramo da budemo razdvojeni umesto individualizovani, nastavićemo da stvaramo bolest. (B.E. Brenan)

* Izvor (uzrok bolesti u psihi) osnovi je KLJUČ izlečenja. (B.E. Brenan)

* Suština samoisceljenja je PROBITI barijere (BLOKADE) EGA. (B.E. Brenan)

* Oslobađanje osećanja jeste KLJUČ KIDANJA cikličnog misaonog ŠABLONA ( koji je zarobio pacijenta u bolesno stanje). (B.E.Brenan)

* Bol je ugrađeni mehanizam koji nas upozorava da ispravimo situaciju. BOL JE KLJUČ OBRAZOVANJA DUŠE. ( B.E. Brenan)

* PRAVI UZOK BOLESTI UVEK JE BAZIRAN NA ZABORAVLJANJU KO SMO. PROCES ISCELJENJA JE PROCES SEĆANJA - SEĆANJA KO STE .(B.E.Brenan)

* Čovek ne može pobeći od samoga sebe. (Remark)

* Čovek mora sam sebi ulivati hrabrost. Drugi to neće učiniti. (Remark)

* Tajna PRAVOVREMENOSTI se krije u čovekovoj fizičkoj i mentalnoj usklađenosti sa prirodom.

 * Čovek treba da ukloni sebične namere i postane otvoren i iskren, tada će OKLEVANJE prestati.

* Pojedinačno ljubav, mir i radost čine čuda, ali sjedinjeni u jedno mogu zapovedati svim stvarima .Kad su sjedinjeni i učvršćeni u srcu, kuda god takva duša uputi misli, javlja se mir (...). Tada bivaju isceljenja. ( Otac Tadej)

 

 O LJUBAVI

* Pred iskrenom ljubavlju, ukoliko je ima, smrt uzmiče. (Prostranstvo ljubavi , V. Megre)

* Najvažnija energija u vaseljeni je energija Čiste Ljubavi. (Prostranstvo ljubavi , V. Megre)

* Svaki čovek je dužan da svtori oko sebe svoje prostranstvo ljubavi i da ga podari svom detetu. (Prostranstvo ljubavi , V. Megre) 

*  Kada sam zaista počeo voleti sebe shvatio sam da su bol i emocionalna patnja samo upozorenja koja mi govore da trenutno živim suprotno od svoje istine.

     Danas znam da se to zove BITI VERODOSTOJAN.

     Kada sam zaista počeo voleti sebe, shvatio sam koliko može biti uvredljivo kada pokušavam da nateram nekoga da radi ono što ja hoću, iako znam da trenutak nije pravi i da ta osoba nije spremna za to, pa čak i onda kada sam ta osoba JA.
     Danas, ja to zovem POŠTOVANJE.

     Kada sam zaista počeo voleti sebe, prestao sam žudeti za nekim drugačijim životom i mogao sam videti da je sve što me je okruživalo ustvari bilo poziv da rastem i da se razvijam
     Danas, ja to zovem ZRELOST.

     Kada sam zaista počeo voleti sebe, shvatio sam da sam pod bilo kojim okolnostima uvek na pravom mestu, u pravo vreme i da se sve događa u tačno pravom trenutku.
Tako da sam mogao biti miran.
     Danas to zovem SAMOPOUZDANJE.

    Kada sam zaista počeo voleti sebe, prestao sam samom sebi krasti svoje vreme, i prestao sam praviti grandiozne projekte za budućnost. Danas radim samo ono što mi donosi radost i sreću. Radim stvari koje volim da radim i koje vesele moje srce i činim to na svoj vlastiti način i u svom vlastitom ritmu.
    Danas znam da se to zove JEDNOSTVANOST.

     Kada sam zaista počeo voleti sebe oslobodio sam se svega što nije bilo zdravo za mene: od hrane, ljudi, stvari, situacija i svega ostalog što me je vuklo ka dnu a dalje od mene samoga.
     U početku sam to zvao „zdravi egoizam“, ali danas znam da je to LJUBAV PREMA SAMOME SEBI.

     Kada sam zaista počeo voleti sebe prestao sam želeti da sam uvek u pravu, tako sam manje grešio.
     Danas sam shvatio da se to zove SKROMNOST.

     Kada sam zaista počeo voleti sebe, odrekao sam se navike da živim i dalje u prošlosti i da se brinem za svoju budućnost.
      Sada živim samo za ovaj trenutak u kojem se SVE dešava. Tako živim svakog dana i zovem to ISPUNJENJE.

     Kada sam zaista počeo voleti sebe spoznao sam da me moj um može poremetiti i da se od nekih svojih misli mogu razboleti. Ali čim sam počeo da koristim svoje srce, moj um je dobio dragocenog saveznika.
     Danas ovu vezu zovem MUDROST SRCA.

     Nema potrebe da se plašimo svađa, suočavanja niti bilo kakvih problema, jer i zvezde se ponekad sudare pa i iz sudara nastane neki novi svet.
     Danas, ja znam: TO SE ZOVE ŽIVOT.

O SIMBOLIMA

* Mi smo uvereni da smo okruženi stvarima, a u stvari opkoljeni smo značenjima - sve     sama nevidljiva značenja umotana u vidljive oblike. (Đuro Šušnjić) 

* Svet je moja predstava. (Šopenhauer)

* Stvari su u svetu u zavisnosti jedne od druge i na razdaljinu među sobom povezane.    

 ( Na Drini ćuprija , I.Andrić)

* Sve je u svemu kad se ide do kraja. (Bora Stanković)

 

O SNOVIMA 

* Sve ratove započinjemo , vodimo , gubimo i dobijamo prvo u mislima i snovima. Tu se prvo sklapa primirje, s drugima, ali i sa sobom. ( Kraj igre, Mića Jovanović)

*Snovi su prozori i putevi prema drugim nivoima realnosti i način da se razume svet simbola. ( Kraj igre, Mića Jovanović)

 

 O SAMOSPOZNAJI

 

 * ...neka i ne znam  u čemu se sastoji smisao života, ali već i samo traženje tog smisla daje životu smisao i ja ću posvetiti svoj život tom traganju za smislom. ( Berđajev)

* ...valja da oči baciš na to ko si , trudeći se da sam sebe poznaš, a to je najteže poznavanje koje može da se zamisli. (Don Kihot kaže Sančo Pansi, Servantes)

* Naći dušu svoju znači naći i Boga (Ex Ponto , I. Andrić)

* Onaj koji gleda van - sanja; onaj koji gleda unutra - budi se. ( Jung)

* Kada plešeš , tada budi ples - nemoj biti plesač i taj trenutak dolazi kad si samo kretnja, kada nema razjedinjenosti.Takva nerazjedinjena svest je meditacija.

  Ako jedeš , tada i to može postati meditacija - ako nema onoga ko jede.

  Ako šetaš, tada i šetnja može biti meditacija - ako nema onoga ko šeta.

  Ako voliš, tada i ljubav možepostati duboka meditacija - ako nije prisutan ljubavnik. Ljubavnik iščezava. Ljubav sa ljubavnikom postaje otrovna, ali ljubav bez ljubavnika postaje božanska i tada se nepoznato nešto iznenada rađa. ( Ošo Radžniš)

* Ako od dvoje napravite jedno

i ako od unutrašnjeg, napravite spoljašnje, a od spoljašnje unutrašnje,

i ako ono iznad bude kao ono ispod

i ako od muškog i ženskog napravite jedno,tako da muško više ne bude muško ni žensko žensko,

tada ćete ući u krajevsko nebesko. ( Gnost.jev.po Tomi) 

* I kad dostignemo sjedinjenje - spoj suprotnosti u sebi - to ne znači da je posao dovršen, to znači da smo stvorili TEMENOS - ograđen prostor za sopstvo - kome se možemo vratiti svaki put kad nas život izbaci iz koloseka. ( Jung)

* Kada je učenik spreman, učitelj se pojavljuje. (Kineska mudrost)

* Ako neko voli druge, a oni ne odgovaraju na isti način, on treba da krene unutra i preispita sopstvenu ljubav.

  Ako neko postupa prema drugima učtivo, a oni ne uzvraćaju učtivošću, on treba da krene unutra i preispita sopstvenu učtivost.

  Kada neko  ne shvata šta želi, on mora da se okrene unutra i preispita sebe u svakom pogledu. (Mencije)

* Govori samo onima koji imaju uši da čuju, ali teško onima koji veruju da su čuli pre nego što su zaista čuli, ili čuju ono što On nije rekao , ili stave svoje sopstvene reči namesto Njegovih. Oni nikad neće dobiti ključeve razumevanja. I o njima je rečeno da oni niti ulaze sami , niti puštaju onima koji ulaze da uđu. (Hijerofant)

* Svest može kontrolisati nesvesno u svakom trenutku. (Spasoje Vlajić)

* Umećem saznavanja otvara se tajna života i staza što vodi zdravlju i sreći i večnom životu.

* Spoznaj samoga sebe, tako ćeš spoznati sve bogove. (Zapis na hramu u Delfima)

*Ako hoćeš da znaš kakvi su ti bili prošli životi, vidi kako sada živiš; ako hoćeš da znaš kakav će biti tvoj budući život, sagledaj svoja sadašnja dela. (Padmasambava)

* Realno uvideti i shvatiti svoja ograničenja sastavni je deo zrelosti i mudrosti svake ličnosti. ( Kraj igre, Mića Jovanović)

 

O VASPITANJU 

* Čovek se zaleti za nešto  ( pa čak i za znanje!) svojim emocijama jedino ako su pokrenute ljubavlju   za znanjem, znatiželjom za teoriju saosećanjem  upornošću, željom za isticanjem ...pomoć drugome... u praktičnom radu. Metodika ( pedagogija) treba prvenstveno da iz deteta izvuče ta osećanja, ona su sad ta koja pokreću dete, vežući ga za predmet proučavanja.

  Porodica je danas loše tlo za dete... (Prostranstvo ljubavi , V. Megre)

 

PRVO BEŠE REČ... 

* Znaš li ti da riječ jedna ruši gradove? Na riječi je sazdan sav ovaj božiji dunjaluk.                   ( Alihodža u Na Drini Ćuprija, I.Andrić)

* Život je dug i mučan, kako da ga prebrodim kad na mene naiđe umor i želja smrti?

- Nasloni glavu na čije rame, sij njivu i hrani svoju djecu, POTRPI i život će proći.

Godina je duga i oskudna, kako da  je pređem kad naiđu zli mjeseci?

- Pomisli da je bilo i gorih i da će doći bolji, PRETRPI, godine brzo prolaze.

Mjesec je dug  i težak , kako da ga preživim kad mi dotežaju brižni dani bez kraja?

- Mjeseci se izmjenjuju, prolaze brzo, a s njima i brige.

Dan je dug i siv , kako da ga podnesem kad me zamori i rastuži?

- Dani teku brzo, POTRPI! Donijeće radost i odnijeće bol.

Sati su dugi i neveseli, kako da ih premetnem kad donesu strah i žalost sa sobom?

- Brzo iskucavaju sati, RADI i zaboravljaj, imaćeš miran san i radosno buđenje.

Minuti su dugi  i bolni, ko će ih izdržati kad se jave gorke misli i kajanje?

- Da. MOLI BOGA, sine, da ti u zloj minuti dade utjehu.(Ex Ponto, I.Andrić)

*  Mnogo samuješ i dugo ćutiš,sine moj, zatravljen si snovima, izmoren putevima duha. Lik ti je pognut i lice blijedo, duboko spuštene vjeđe i glas kao škripa tamničkih vrata. Iziđi u ljetni dan , sine moj!

- Šta si vidio u ljetni dan, sine moj?

   Vidio sam da je zemlja jaka i nebo vječno, a čovjek slab i kratkovjek.

- Šta si vidio, sine moj, u ljetni dan?

Vidio sam da je ljubav kratka, a glad vječna.

-Šta si vidio , sine moj, u ljetni dan?

Vidio sam da je ovaj život stvar mučna, koja se sastoji od nepravilne izmjene grijeha i nesreće, da živjeti znači slagati varku na varku.

- Hoćeš da usniš, sine moj?

Ne, oče, idem da ŽIVIM.  (Ex Ponto, I.Andrić)

* Trenutak nije samo tačka u vremenu, ono je i energija koja izaziva nezaustavljivo kretanje u prostoru. ( Jasna Kostić)

* Pokaži mi čovjeka da ti pokažem kroz njega snagu Boga. (Biblija)

* Nebo je jako , čovek je problem.

* Ništa pod suncem nije  stvarno. I zemlja i sve na njoj samo su otelovljenja tananije i dublje stvarnosti iza njih, nevidljive čulima smrtnika.Sve štozovemo stvarnošću odražava ovaj skriveni temelj, neuništiv, neopoziv  iza zastora.Stvarno je samo ono što ne možemo da primetimo čulima. Duša. Majčinska ljubav.Hrabrost. (Ognjena kapija, Stiven Presfild)

* Vrlina ja kao muzika. Treperi na višim, plemenitijim vrhuncima. (Ognjena kapija, S.Presfild)

* Zakon kompenzacije: istinske nagrade su  uvek srazmerne uloženom radu i požrtvovanju. (Tesla)

* Kroz davanje primamo, kad oprostimo, biva nam oprošteno. ( Kraj igre, Mića Jovanović / Biblija)

* Slavite lepotu života i bogatstvo izazova . ( Maat)

 

 

 

Members Area

Casovi srpskog jezika i knjizevnosti

- za osnovce 

- za srednjoskolce

- za studente Filoloskog fakulteta         

   tel. 061 6378056      

Novo!  Časovi preko skype-a, uplatom na žiro račun

          

Tumacenje snova

         Kontakt

Recent Blog Entries

Recent Photos

Webs Counter

Newest Members